لینک های دسترسی

Breaking News

يک طياره باربري در ميدان هوائي کابل از خط دوش لغزيد و مشتعل شد. - 2005-04-25


يک طياره باربري امروز صبح حين فرود آمدن در ميدان هوائي کابل از خط دوش لغزيد و مشتعل شد. اين طياره نوع انتونوف ۱۲ که از دوبي بکابل مواصلت کرده بود در باران شديد لغزيده و آتش گرفته حد اقل پنج عمله را مجروح ساخت. علت تصادم و پيمانه خساره به طياره هنوز معلوم نيست. شرايط پرواز در افغانستان بخاطري مشکلتر شده که ميدان هوائي کابل دستگاه رادار ندارد و همچنان افغانستان يک کشور فوق العاده کوهستاني ميباشد. بدترين سانحه هوائي افغانستان در ماه فبروري رخ داد که يک طيالره نوع بوئنگ ۷۳۷ هنگام فرود آدن در ميدان هوائي کابل در جريان توفان برفباري شديد در کوه هاي نزديک کابل سقوط کرد. همه ۱۰۴ سرنشين هلاک شدند.

XS
SM
MD
LG