لینک های دسترسی

Breaking News

شوراي امنيت ملل متحد روي آزمايش کورياي شمالي تشکيل جلسه ميدهد.


شوراي امنيت ملل متحد آزمايش مشهود سلاح ذروي کورياي شمالي را محکوم نموده و يک مسودۀ پيشنهادي ايالات متحدۀ يک قطعنامه را در پاسخ به اوضاع مورد بحث قرار داده است.

سفير جاپان در ملل متحد به تعقيب يک جلسۀ ۳۰ دقيقه اي شوراي امنيت گفت شورا از کورياي شمالي تقاضا کرد تا از آزمايشات بيشتر امتناع ورزيده و به مذاکرات شش جانبه بازگردد. جان بولتن، سفير ايالات متحده در ملل متحد گفت در بين اعضاي شوراي امنيت اتفاق نظر وجود دارد که باين تهديد بصلح بين المللي بايد پاسخ قوي و فوري داده شود.

سفير کورياي شمالي در ملل متحد گفت شورا امنيت بايد بعوض تصويب قطعنامۀ بدنام و بيهوده به کورياي شمالي تبريک بگويد .

ناظرين بين المللي صبح امروز يک لرزش زمين را تائيد کردند که گواۀ انفجار ذروي ميباشد.

XS
SM
MD
LG