لینک های دسترسی

رد تقاضاي کرزي توسط طالبان و تعهد  حملات بيشتر در افغانستان


ملا محمد عمررهبر فراري طالبان هرگونه پيشنهاد حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان را براي آشتي رد کرده و تعهد کرده که حملات را تشديد خواهد ساخت.

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستنان بروز يکشنبه گفت مايل است بداند عمر چه مي گويد اما رهبرطالبان بايداول بسوالات در باره اعمالش پاسخ دهد .

يک تن که خودرا سخنگوي ملا محمد عمر مي خواند امروز دوشنبه اين پيشنهاد را رد کرد و گفت کرزي چيزي جز يک آلۀ دست امريکائيان نيست .

ملا محمد عمر در يک پيام تقاضايش را براي جهاد عليه ايالات متحده تکرار کرده است . قواي تحت رهبري ايالات متحده طالبانرا در اواخر سال ۲۰۰ در اواخر ۲۰۰۱ ازقدرت بعد از آن خلع کردند که آنها حاضر نشدند اسامه بنلادن رهبر القاعده ر ا بدنبال حملات ماه سپتامبر بر ايالات متحده تسليم دهند.

واشنگتن ده ميليون دالر انعام را براي دستگيري ملا عمر تعين کرده است . فکر مي شود ا و بن لادن در يک ساحه قبايلي واقع در امتداد افغانستان و پاکستان پنهان شده باشند .

XS
SM
MD
LG