لینک های دسترسی

Breaking News

مسجد بابری هند به معبد رام مبدل شد 


نرندرا مودی، صدر اعظم هند، قرار است در مراسم تهداب‌گذاری معبد رام اشتراک کند که در محل یک مسجد تاریخی بنا می‌شود.

پیش از این در این محل شهر یودهیا، مسجد تاریخی بابری‌ مربوط به قرن شانزدهم وجود داشت.

تنظیم کنندگان این مراسم می‌گویند که به دلیل مبارک بودن آن تاریخ پنجم اگست را انتخاب کرده اند، اما شمار دیگری می‌گویند که این روز به این دلیل انتخاب شده است که یک سال پیش در همین روز هند اختیارات ویژه کشمیر را فسخ کرد.

جمو و کشمیر یگانه ایالتی در هند است که بیشترین نفوس آنرا مسلمانان تشکیل می‌دهد.

هندو‌ها و مسلمانان در هند از صد سال به اینسو روی مسجد بابری با هم درگیر بودند. هندوها ادعا می‌کنند که در این جا نخست معبد وجود داشت که در عصر مغل‌ها مسلمانان آنرا تخریب کرده و مسجد بنا کردند.

هندو‌های تندرو در سال ۱۹۹۲ مسجد بابری را تخریب کردند؛ اقدامی که باعث درگیری خونین میان مسلمان و هندوها شد که در آن ۲۰۰ هزار نفر که بیشترین شان مسلمانان بودند، کشته شدند.

پس از پیروزی حزب بهارتیا جانتا نرندرا مودی، محکمۀ هند در دعوا بر سر مسجد بابری، به نفع هندوها فیصله کرد و حکم کرد که به مسلمانان در یک محل دیگر پنج جریب زمین داده شود تا مسجد اعمار کنند.

XS
SM
MD
LG