لینک های دسترسی

معنوی: "عبدالله عبدالله، توانایی های فزیکی بهتر دارد"


فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسون مستقل انتخابات میگوید، رئیس اجرائیۀ آنچنانی که از سمت اش پیداست صلاحیت اجرایی نداشته و همراهانش از او شاکی اند. او میگوید که در کنار تجارب بهتر، عبدالله نسبت به رئیس جمهور توانایی بهتر فزیکی داشته و باید مسایل اجرایی مربوط او میبود. مصاحبه را اینجا ببینید.

XS
SM
MD
LG