لینک های دسترسی

افزایش زنان معتاد در ولسوالی های سرحدی بدخشان


افزایش زنان معتاد در ولسوالی های سرحدی بدخشان

مشکلات اقتصادی، عدم آگاهی از عواقب اعتیاد به مواد مخدر باعث شده تا شمار زیادی از خانم ها در ولسوالی های سرحدی ولایت بدخشان به مواد مخدر رو بیآورند.

ذوفنون حسام ناطق رئیس امور زنان بدخشان گفت که در حدود چهار هزار خانم در بدخشان به مواد مخدر معتاد میباشند که اکثراً در ولسوالی های سرحدی زندگی می کنند.

مردان خانواده های معتاد جهت دسترسی به مواد مخدر حتی دختران خورد خود را مورد معامله قرار داده و به مردان مسن به فروش میرسانند.

ریاست امور زنان ولایت بدخشان جهت جلوگیری از معتاد شدن خانم ها به مواد مخدر کمپاین آگاهی عامه را راه اندازی نموده و تلاش ها درین بخش همچنان ادامه دارد.

شفیق الله ایوبی سرپرست ریاست مبارزه با مواد مخدر بدخشان ضمن تایید افزایش تعداد معتادان درین ولایت گفت که مجموعاً در بدخشان بین بیست و پنج تا سی هزار(25000 – 30000) معتاد موجود است که تعدادی از آنان را خانم ها تشکیل میدهند.

به گفتۀ وی جهت تداوی این معتادین دو مرکز فعالیت دارد که یکی آن مخصوص اطفال و خانم ها میباشد. او همچنان اضافه کرد که عدم آگاهی در برخی مناطق باعث شده تا از مواد مخدر منحیث ادویه استفاده شود.

این گفته ها در حالی بیان میشود که همه ساله از جانب موسسات و دولت افغانستان یکمقدار پول هنگفت در بخش راه اندازی برنامه های آگاهی عامه از اضرار مواد مخدر به مصرف میرسد اما دسترسی آسان مردم به مواد مخدر باعث افزایش معتادین شده و نقش نیرو های امنیتی جهت جلوگیری از آن ضعیف خوانده شده است.

XS
SM
MD
LG