لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن کارمندان ملل متحد در مزارشریف


اشتراک کنندگان مظاهره در شهر مزار شریف یکتن از مجروحین را انتقال میدهند.

پولیس افغانستان به روز جمعه خبر داده است که به دنبال به خشونت گراییدن مظاهرات امروزی در شهر مزار شریف، حد اقل هشت تن از کارمندان خارجی دفتر ملل متحد کشته شده اند.

این تظاهرات علیه اقدام یک کشیش ایالت فلوریدای امریکا در سوختاندن نسخۀ قرآن، به راه انداخته شد که بعداً به خشونت گراییده و تعدادی از افراد بر دفتر یوناما در شهر مزار شریف هجوم بردند.

ملل متحد به روز جمعه تأیید نمود که یک دفتر مربوط به این سازمان در شهر مزار شریف مورد حمله قرار گرفته است.

مظاهره کنندگان که تعداد شان به صد ها تن میرسید، مظاهرۀ شان را به تعقیب برگزاری نماز جمعه آغاز نمودند.

مأمورین افغان میگویند، پنج تن از کشته شدگان، محافظین نیپالی ملل متحد بوده اند.

گفته شده که ستفن دی میستورا نمایندۀ ارشد ملل متحد در افغانستان به تعقیب این رخداد، عازم شهر مزار شریف گردیده است.

در شهر های دیگر افغانستان، همچو کابل، هرات، بامیان و شبرغان نیز تظاهراتی صورت گرفت که عاری از خشونت بود.

XS
SM
MD
LG