لینک های دسترسی

Breaking News

قطع کمک های صندوق بین المللی وجهی به افغانستان


قطع کمک های صندوق بین المللی وجهی به افغانستان

مقامات غربی و افغان میگویند، صندوق وجهی بین المللی ، از تادیۀ مبلغ هفتاد میلیون دالر امریکایی در أمور بازسازی به افغانستان، به دلیل نگرانی از بابت بحران کابل بانک، اجتناب ورزیده است.

مأمورین به روز جمعه گفتند که صندوق بین المللی وجهی، مبلغ مجوزه را به خاطر تمویل برنامه های بازسازی افغانستان که از سوی بانک جهانی اداره میشود، نخواهد پرداخت.

صندوق بین المللی وجهی مکرراً گفته است که حکومت افغانستان، برای حل بحران کابل بانک، کار کافی و مناسب را انجام نداده است.

سال گذشته، زمانی که نکاتی راجع به ادارۀ ضعیف، حیف و میل وجوه میان دوستان و اقارب صلاحیت دار و قرضه های سؤال برانگیز در کابل بانک رسوا گردید، این بانک به ورطۀ سقوط نزدیک شد.

این افتضاح، سبب شد تا به ارزش میلیون ها دالر کمک های خارجی به افغانستان قطع گردیده و کمک کنندگان منتظر اقدامات لازم حکومت در قبال این بحران شوند.

XS
SM
MD
LG