لینک های دسترسی

Breaking News

تقدیردوقهرمان خورد سن فلم دربامیان


نیکبخت و عباس دو قهرمان فلم 'بودا از شرم فروریخت'

ازدوقهرمان خورد سن بامیانی برای اولین بار توسط اطفال یک آشیانه در بامیان تقدیر بعمل آمد.

درفلم "بودا ازشرم فروریخت" که توسط حنا مخملباف، فیلم ساز ایرانی درسال ۲۰۰۵ میلادی در بامیان ساخته شده است، نیک بخت یا "بختی" وعباس دوطفل روستا نشین بامیانی به عنوان بازی گران اصلی؛ نقش بازی کرده اند.

این دوبازی گر اصلیی فلم که توسط فلم ساز ایرانی شان کاملا فراموش شده اند؛ برای اولین بار ازطرف اطفال آشیانه سمر دربامیان مورد تقدیر قرار گرفتند.

پروین سمر یک تن ازاطفال "آشیانۀ سمر" پس ازدادن تقدیرنامه به بختی وعباس گفت:" با آنکه این فلم چند جایزۀ بین المللی را گرفته است اما بختی وعباس که دوقهرمان این فلم میباشند هیچگاهی ازسوی کسی تقدیرنشدند. ما زمانی که این فلم را تماشا کردیم ازپول شخصی خودمان یک لوح تقدیر، یک قلم و یک کتابچه برای این دوهنرپیشه دادیم تا درآینده تشویق شوند".

به نظر بتول محمدی یکی ازنان نویسندۀ بامیانی: به فراموشی سپردن این دو بازیگر خورد سال وبااستعداد سینمایی، علاوه بر ضایع شدن حقوق مادی آنان سبب تأثیرات منفی روانی برآنها وخانواده های شان نیز شده است.

خانوادۀ نیکبخت بازیگر اصلی فلم 'بودا از شرم فروریخت'
خانوادۀ نیکبخت بازیگر اصلی فلم 'بودا از شرم فروریخت'

نوروز علی پدر بختی درجواب این سوال که آیا او اجازه میدهد دخترش باردیگر درفلم کار کند، گفت:" اگرحق بختی دخترم که به عنوان قهرمان این فلم کارکرده است دوباره ازحنا مخمل باف گرفته شود درآینده نیزبا فلم سازان دیگر کار می کند درغیرآنصورت نه. و پدرعباس نیز دوست ندارد که پسرش درفلم بازی کند".

فلم "بودا ازشرم فروریخت" یک فلم هنری است که به گفته بسم الله تابان یکی از نویسندگان بامیان، تاکنون درپردۀ بیش از۴۰ سینمای جهان به نمایش گذاشته شده وموفق به دریافت ۱۸ جایزۀ بین المللی شده است.

بختی که آنزمان حدود شش ساله بوده، نقش مرکزی این فلم را بازی کرده و عباس در ۷ سالگی خود با چهره بومی ورومانتیکش درنقش نایب قهرمان ظاهر شده است.

XS
SM
MD
LG