لینک های دسترسی

گرم شدن آب و هوا و خطر وقوع سیلاب ها در افغانستان


گرم شدن آب و هوا و خطر وقوع سیلاب ها در افغانستان

ششمین دور کنفرانس کشورهای عضو ایکو یا سازمان همکاری های اقتصادی به منظور کاهش خطرات حوادث طبیعی روز سه شنبه در کابل دایر شد.

محمدکریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از کشورهای کمک کننده و سازمان ایکو خواست تا به خاطر رسیدگی به مردم آسیب دیده در اثر حوادث طبیعی درافغانستان همکاری بیشتر کنند.

"با اظهار سپاس از همه مؤسسات و نهادهای بین المللی در جهت دست یافتن به اهداف کمیته ملی مبارزه با حوادث، از آنان و کشورهای عضو ایکو میخواهیم که کمیته ملی مبارزه با حوادث را چه از نظر امکانات، چه از نظر وسایل و چه از نظر انتقال تجارب برای کمک به آسیب دیده گان ناشی از حوادث یاری و کمک نمایند."

مسوول برنامه های انکشافی ملل متحد از سرازیر شدن سیلاب ها در بهار نیز هشدار داد.

" در زمستان امسال نیز بر علاوه کوشش های دولت، به تلاش ها و تقویت کمک های همکاران بین المللی نیاز است، حوادث طبیعی در افغانستان با تغیر فصل ادامه خواهد یافت، وضعیت کننونی میتواند به سیلاب های بهاری منجر شود که در برخی مناطق از جمله شمال کشور همین اکنون تقریباً آغاز شده است"

نماینده گان بلند پایه کشورهای عضو، نهادها و سازمان های بین المللی و کشور های کمک کننده اشتراک کنندگان کنفرانس بودند.

آنها میگویند، استفاده غیر معقول از منابع طبیعی افغانستان، قطع جنگلات، تغیرات اقلیمی ، افزایش نفوس، عدم توجه به محیط زیست و ادامه درگیری ها در افغانستان، منجر به آسیب پذیری هرچه بیشتر این کشور در برابر حوادث طبیعی شده است.

XS
SM
MD
LG