لینک های دسترسی

تقاضای ایران از مقامات افغانستان


تقاضای ایران از مقامات افغانستان

حکومت افغانستان می گوید که در مورد پرواز طیاره بی پیلوت امریکایی که به قلمرو ایران فرود آمده است، تحقیق می کند.

این اظهارات پس از آن صورت گرفته است که ایران خواستار توقف استفاده از قلمرو افغانستان علیه ایران گردیده است.

ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان درمورد گفت، "چیزیکه حضور نیرو های بین المللی را در افغانستان مشروعیت می دهد، قطع نامه های سازمان ملل متحد است که بر اساس همان موافقتنامه ها نیرو های بین المللی در افغانستان حضور دارند."

وی علاوه کرد که امیدوارست مشکلی که در سرحدات افغانستان به وجود آمده است به زودی رفع شده و افغانستان خواهان روابط نیک با تمام کشور های همسایه می باشد.

پیش از این علی اکبر صالحی وزیر خارجۀ ایران از افغانستان خواسته بود که به طیارات بی پیلوت امریکایی اجازه پرواز از قلمرو افغانستان به خاک ایران را ندهد.

اما وزیر خارجۀ ایران هوشدار داده است که تکرار پرواز طیاره های بی پیلوت امریکایی از افغانستان بر فراز خاک ایران، یک عمل غیر دوستانه تلقی خواهد شد.

وزیر دفاع امریکا به روز چهارشنبه بر اهمیت این گونه پرواز ها تأکید ورزیده و آن را دفاع از منافع ملی امریکا و افغانستان خوانده بود.

XS
SM
MD
LG