لینک های دسترسی

Breaking News

کنفرانس ریاست امنیت ملی


کنفرانس ریاست امنیت ملی

در کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه ریاست امنیت ملی افغانستان، در مورد توقیف طراحان و عاملین شبکه های دهشت افگن معلومات ارایه شد.

گفته شده است که تعداد کثیری از آنان متعلمین، محصلین و روشنفکران افغان هستند، لطف الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی گفت "جنگ روانی که دشمنان افغانستان و ترورستان و القاعده خصوصاً آغاز کرده، بدبختانه بعضی جوانان زیر همین تبلیغات میآیند. امیدوار هستیم با تدابیری که ما داریم و نقش که علمای کرام و وکلأی محترم و مردم افغانستان خصوصاً شما نویسندگان دارید در این مورد اذهان جوانان را تنویر ببخشید."

اظهارات لطف الله مشعل در حالی صورت میگیرد که در این اواخر ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به خاطر عدم کشف قتل های زنجیرۀ در آن کشور مورد انتقاد قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG