لینک های دسترسی

Breaking News

دادن رای اعتماد به سه مقام حکومت افغانستان


دادن رای اعتماد به سه مقام حکومت افغانستان

ولسی جرگه افغانستان به رئیس امنیت ملی، رئیس بانک مرکزی و یک عضو کمیسیون نظارت از قانون اساسی افغانستان رای اعتماد داد.

نماینده گان مردم در ولسی جرگه افغانستان رحمت الله نبیل را به عنوان رئیس اداره امنیت ملی ، نور الله دلاوری را به عنوان رئیس بانک مرکزی یا د افغانستان بانک و عبدالمنیر دانش را به عنوان عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تایید کردند.

رحمت الله نبیل در بخشی از صحبت های خود در مورد فعالیت های استخباراتی چنین گفت:

"جنگ روانی یک بخش بسیار مهم جنگ های استخباراتی است که متاسفانه تا به حالی ما در این جنگ بسیار ناکام بوده ایم."

سه تن از افرادی پیشنهادی حکومت در حالی از مجلس نماینده گان رای اعتماد گرفتند که تا هنوز هم هفت تن از وزرای کابینه به عنوان سرپرست کار می کنند و نماینده گان مردم در ولسی جرگه می گویند که نیاز است تا آنان نیز برای کسب رای اعتماد معرفی شوند.

XS
SM
MD
LG