لینک های دسترسی

برنامه های انکشافی در قندهار


برنامه های انکشافی در قندهار

عصر روز شنبه در مرکز رسانه های ولایت قندهار وزرای زراعت، انکشاف دهات، مبارزه علیه مواد مخدر، معینان وزارت های انرژی برق، امور داخله افغانستان و والی ولایت قندهار در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک حاضر اشتراک نمودند.

در نشست که در مقر ولایت قندهار برگزار گردیده بود روی پلان های انکشافی در عرصه انکشاف زراعت، تقویۀ اقتصاد زارعین و برنامه های انکشاف قریه ها تصامیم اتخاذ گردید.

ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه علیه مواد مخدر دولت افغانستان در مورد پلان های آینده آن وزارت در ولایت قندهار گفت:

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افزایش معتادین را در افغانستان نگران کننده توصیف نموده گفت آن وزارت در آیندۀ نزدیک برنامۀ روی دست دارد تا یک مرکز تداوی معتادین را در ولایت قندهار اعمار نماید.

وزیر زراعت افغانستان گفت : وضعیت امنیتی نامطمئن باعث شده بود تا در عرصه زراعت پروژه های اساسی

راه اندازی نشود.

به قول محمد آصف رحیمی فعلا وضعیت امنیتی در مقایسه با شش ماه گذشته بهبود یافته است روی همین دلیل به ولایت قندهار سفر نموده اند تا در عرصۀ انکشاف زراعت در هماهنگی با وزارت خانه های انکشاف دهات، مبارزه علیه مواد مخدر و انرژی و آب روی برنامه های انکشافی بحث و تفاهم صورت گیرد.

XS
SM
MD
LG