لینک های دسترسی

Breaking News

فتوای شرعی منع کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان


جمعی از علمای دینی از داخل و جامعۀ الازهر مصر

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان سمپوزیم سه روزه را به اشتراک علمای دینی مساجد، تکایا ، موسسات تعلیمات دینی، معلمین مکاتب و استادان جامعه الزهر مصر راه اندازی نمودند که در روز سوم علما ی دینی فتوای شرعی را به هدف منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان صادر نمودند.

در این فتوای علمای دینی افغانستان، از تمام زارعین خواسته شده که از زرع کوکنار جدآ خود داری نمایند .

در این سمپوزیم سه روزه بیش از ۶۰۰ تن از علمای دینی و معلمین مکاتب اشتراک نموده بودند.

دو تن از علمای اشتراک کننده در سمپوزیم
دو تن از علمای اشتراک کننده در سمپوزیم

به قول مسوولین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نفوذ معنوی و دینی علما و معلمین در امر مبارزه علیه مواد مخدر در مقایسه با زور و فشار موثر تر می باشد، به همین دلیل قبل از فرار رسیدن موعد کشت کوکنار علمای دینی از طریق مساجد، منابر و مجالس، مردم را از اضرار مواد مخدر از نگاه دینی مطلع نموده و فتوای شرعی را اعلام خواهند کرد.

محمد ابراهیم اظهر معیین وزارت مبارزه علیه مواد میگوید "فتوای شرعی ۶۰۰ تن از علمای دینی افغانستان در راستای مبارزه علیه مواد مخدر یک دست آورد بزرگ می باشد."

علمایی دینی اشتراک کننده در این سمپوزیم میگویند، اگر از سوی دولت برای علمای دینی صلاحیت و مسوولیت داده شود، آنان در جامعه از نفوذ خوب روحانی و دینی بر خوردار بوده و در امر مبارزه علیه مواد مخدر از طریق منابر و مساجد می توانند مردم را به منع کشت کوکنار تشویق و ترغیب نمایند.

XS
SM
MD
LG