لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات وکیل مدافع عسکر مظنون امریکایی در کشتار افراد ملکی افغان


وکیل مدافع یک عسکر امریکایی ایکه مظنون به کشتار افراد ملکی در کندهار است، میگوید، موکل وی احتمالاً به دنبال شاهد بودن جراحت شدید یکی از رفقای خود، تحت فشار روانی قرار گرفته بود.

جان هنری براون وکیل مدافع عسکر مظنون میگوید، این سرباز سی و هشت ساله، یک روز قبل از آن که به کشتار جمعی شانزده فرد ملکی افغان بپردازد، دیده بود که پای یک رفیق همسنگرش در یک انفجار از بین رفت.

آقای براون می افزاید که موکل وی از اعزام چهارمین بار وی به جبهه، ناخوش بود. این عسکر امریکایی، قبلاً سه بار به جبهۀ عراق فرستاده شده بود که در آنجا از ناحیۀ سر و پا نیز جراحت برداشته بود.

به گفتۀ وکیل مدافع وی، به این سرباز گفته شده بود که به جبهۀ جنگ در افغانستان اعزام نخواهد شد اما این تصمیم، یک شبه تغییر خورده و وی به افغانستان فرستاده شد.

این عسکر که تا حال نه اسمی از او ذکر شده و نه رسماً مورد اتهام قرار گرفته، به روز چهارشنبه از افغانستان به کویت انتقال داده شد. جنرال کورتیس سکاپاروتی معاون قوماندان عمومی نیرو های امریکایی در افغانستان، دلیل انتقال سرباز مظنون را به کویت، اطمینان از "نظارت بهتر قبل از محاکمه و دسترسی به خدمات عدلی" عنوان کرد.

XS
SM
MD
LG