لینک های دسترسی

آمادگی افغانستان برای کنفرانس بروکسل


هارون چخانسوری در مصاحبه با برشنا امرخیل

قرار است کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان به روز چارشنبه آغاز گردد. در این کنفرانس هدف عمده جلب حمایت مساعدت های جهانی برای افغانستان میباشد و هئیت افغانی که در بروکسل میباشد در حاشیه این کنفرانس نشست های دیگری هم خواهد داشت.

همکارم برشنا عمر خیل با هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در اینمورد صحبت کرده در آغاز از هدف و اهمیت این کنفرانس سوال کرد:

XS
SM
MD
LG