لینک های دسترسی

اعلام طرح کاری وزارت زراعت در آستانۀ کنفرانس کابل


اعلام طرح کاری وزارت زراعت در آستانۀ کنفرانس کابل

مسئولین وزارت زراعت افغانستان میگویند نیازمندی های آنها که در کنفرانس کابل مطرح خواهد شد، رد نمیگردد. آنها دلیل این اطمینان را صحبت های قبلی مسئولین وزارت را با کشور های تمویل کننده میخوانند.

محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت افغانستان روز چهارشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که آن وزارت در سه سال آینده به سه میلیارد دالر نیاز دارد تا چهار برنامه را که روی دست گرفته است به پیش ببرد.

در اعلامیۀ مطبوعاتی این وزارت به نقل از آقای رحیمی آمده است که " ما میدانیم که مشکلات روستاها افغانستان پیچیده و وابسته به یکدیگر هستند. مشکلات محیطی، نبود راههای مواصلاتی و انرژی برای تقویت بازار و تجارت محصولات زراعتی، گسترش زمینه های کار، و بهبود ارزش و عاید محصولات زراعتی با یکدیگر ربط ناگسستنی دارد."

به گفته وی آبیاری و حفظ جنگلات، انکشاف در تولیدات زراعتی، راه سازی به قریه ها و تقویت نهاد های منطقوی شمال قرضه دهی به دهقانان از برنامه های این وزارت در سه سال آینده است.

وی تاکید مینماید که این برنامه ها ده ساله و حد اقل پنج ساله خواهد بود واین بودجه تنها برای سه سال است.

به گفته وی قرار است در آینده از زمین های زراعتی به مردم به منظور زراعت به اجاره نیز داده شود.

وزیر زراعت افغانستان افزود "طرح و ترتیب این پلان، که توسط خود افغان ها و بر اساس نیازمندی های عینی روستانشینان ترتیب گردیده است، یک دستآورد بی سابقه و تاریخی است. اگر این پلان تمویل گردد، نقش رهبری و مسؤولیت بطور فوق العاده به افغان ها و حکومت ایشان انتقال خواهد یافت."

در اعلامیۀ رسمی این وزرات آمده است که این استراتیژی توسط حلقۀ انکشاف زراعت و دهات که شامل وزارت های زراعت، احیاء و انکشاف دهات، انرژی و آب، و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می باشد، ترتیب گردیده است.

XS
SM
MD
LG