لینک های دسترسی

Breaking News

تولیدات گل گلاب جاگزین کشت کوکنار در افغانستان


تولیدات گل گلاب افغانی در بازار های جهانی راه پیدا کرده است

دهقانان افغان حاصلات متفاوت را به بازار عرضه میکنند. در مزرعه گل های گلاب در شرق افغانستان، دهقانان افغان از بوی خوش گل گلاب لذت میبرند. اخیرآ تولیدات گل گلاب افغانی در ننگرهار افزایش یافته است.

محمد دین ساپی، دهقانی که قبلآ کوکنار زرع میکرد با دقت کامل غنچه های گل گلاب را جمع آوری میکند و آنرا برای تولید آب گلاب و عرق گلاب بفروش میرساند. حاصلات خوشبوی گلاب برای دهقانان در ولایت ننگرهارجاگزین بهترتولید تریاک شده است.

کشت و زرع کوکنار درافغانستان طی سالهای منبع عواید دهقانان افغان بود. اما دهقانان افغان با رشد گل های گلاب بیشتر از هزار دالر در سال عاید بدست میآورند. بته های گل گلاب در مقایسه با کوکنار سالها زنده میماند و منبع عاید خوب برای دهقانان افغان است.

برخی ازشرکت های فروش تولیدات گل گلاب برای این دهقان افغان وسایل و بته های گل گلاب داده اند. یکی از دهاقین میگوید طی یکسال او توانسته حدود یک هزار و دوصد کیلوگرام گل گلاب جمع آوری نماید.

رئیس شرکت دره نور، یکی از شرکت های محلی تولیدات گلاب افغانی میگوید با دهقانان افغان برای تولیدات گل گلاب قرارداد نموده اند. تولیدات گل گلاب بهترین بدیل تولید تریاک شده است.

با آنکه وضع امنیتی در ولایت ننگرهار نگرانی های را ببار آورده است. طی دوسال گذشته حدود پنجاه دهقان مجبور به ترک مزارع گل های گلاب خود شده اند.

تا کنون بیشتر از هشت صد دهقان درین بخش جذب شده اند که شامل ده ها تن از تازه کاران استند. آنها آب گلاب و عرق گلاب را برای بازار های داخلی و خارجی تامین میکنند.

افغانستان یکی از کشور های ارشد در تولید تریاک است که بیشترپول آن جزء عواید طالبان شمرده میشود. اما اکنون در ننگرهار دهقانان تولید گل گلاب را در عوض کشت کوکنار قبول کرده اند.

تولید گل گلاب جاگزین بهتر برای دهقانان که نه برای جنگ بلکه برای تولید عرق گلاب و عطرباب بار بازار های جهانی بفروش میرسد.

XS
SM
MD
LG