لینک های دسترسی

Breaking News

تاجران افغان و پاکستانی: مرز میان دو کشور باید فوراً باز شود


آرشیف: هفتۀ گذشته ۵۰ هزار شهروند افغان از پاکستان وارد افغانستان شد

نمایندگان تاجران پاکستانی و افغان خواستار باز شدن فوری مرز های بین دوکشور شده اند. آنان میگویند که بسته بودن درزواه ها به روی تردد ترافیک، اقتصاد و روابط اجتماعی آسیب رسانیده و باعث خسارات مالی و اعتماد دو جانب میگردد.

مقامات پاکستانی به گونۀ یک جانبه دروازه های مرزی تورخم و چمن را از تقریباً یک ماه به اینسو مسدود کرده اند. این اقدام پاکستان پس از آن صورت گرفت که مقامات اسلام آباد ادعا کردند که حمله کنندگان انتحاری از خاک افغانستان وارد پاکستان و حملات را انجام میدهند، اتهاماتی که کابل آنرا رد کرده و پاکستان را یک کشور تمویل کنندۀ دهشت افگنی میخواند.

در حدود سه ۳۰۰۰ کانتینر مملو از مواد تجارتی که قرار بود از تورخم عبور کند در پشاور و ۲۰۰۰ کانتینر اموال تجارتی دیگر در گذرگاه مرزی چمن متوقف شده است.

یک هیأت شش عضوی اتاق های تجارت و صنایع افغانستان به روز دوشنبه با همتایان پاکستانی شان در اسلام آباد ملاقات کردند تا مشکلات و خسارات انسداد مرزها را به بحث بگیرند.

احمد شاه یارزاده، عضو اتاق های تجارت و صنایع افغانستان، در جریان این ملاقات گفت که به نمایندگی از جامعه تجاری افغان اطمینان میدهد که تجار افغان خواستار تجارت با پاکستان است.

یارزاده افزود که انسداد ناگهانی مرز، افغانستان محاط به خشکه را مجبور می کندتا به کشور های دیگر رو آورد، کشور های که تمایل به داشتن روابط تجاری با افغانستان دارند.

مقامات تجاری پاکستان گفتند که از آنان نیز در این راستا نگرانی های مشترک دارند و از حکومت شان خواسته اند تا بدون کدام تعلیق، مرز ها با افغانستان را بگشاید.

مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی مستقر در اسلام آباد و سازمان زنان، صلح و امنیت مستقر در کابل این ملاقات مقامات دو جانب را سازماندهی کرده بودند.

پس از ملاقات دو جانب، اعلامیه مشترکی به نشر رسید که در آن گفته شده است که انسداد مرز باعث نگرانی عمیق هر دو جانب شده و خسارات میلیون ها دالر را به تاجریان هر دو جانب به بار آورده است.

هفتۀ گذشته، پاکستان هر دو گزرگاه مرزی را برای ۴۸ساعت گشود و در حدود ۵۰ هزار افغان های را که ویزه داشتند، اجازه داد تا دوباره به کشور شان برگردند.در این مدت، آنعده از شهروندان پاکستانی ها که به شکل قانونی وارد افغانستان شده بودند نیز توانستند وارد پاکستان شوند.

مقامات پاکستانی نیز از جانب منتقدین داخلی بشمول رسانه به دلیل مسدود کردن مرز ها افغانستان، تحت فشار قرار گرفته اند. منتقدین میگویند که این اقدام حکومت پاکستان، فقط روابط اسلام آباد با کابل را که از قبل رو به وخامت گرایده است، بیشتر خراب خواهد کرد. آنان گفته اند که هر دو جانب باید اختلافات شان را از طریق مذاکرات حل کنند.

XS
SM
MD
LG