لینک های دسترسی

Breaking News

کابل بانک باید بفروش برسد


کابل بانک باید بفروش برسد

صندوق بین المللی وجهی میگوید به کابل بانک باید حالت ورشکستگی داده شود.

صندوق بین المللی وجهی این ارزیابی را شام سه شنبه بعد از آن انجام داد که برای بیش از یک هفته با مقامات حکومت افغانستان در کابل ملاقات نمود.

بانک مرکزی افغانستان بعد از ادعا های فساد و مدیریت ضعیف مقامات بانک ، در ماه سپتمبرِ سال گذشته کنترول کابل بانک را در دست گرفت. فساد موجوده، بیش از ۵۴۰ میلیون دالر را در بزرگترین بانک افغانستان به مخاطره انداخته است.

صندوق بین المللی وجهی از مقامات افغان میخواهد، گام های ثابت را در رابطه به کابل بانک بردارند. این اداره میگوید، حکومت از زمان آغاز این بحران برای ثبات سیستم مالی کار های اندک انجام داده است.

صندوق بین المللی وجهی طی یک بیانیۀ میگوید، کابل بانک باید هر چه زود تر بفروش برسد ویا هم مسدود شود و ساختار مالی بانک مرکزی باید تغیر یافته طبق ضرورت با منابع دولتی هماهنگ شود.

صندوق بین المللی وجهی میگوید به کابل بانک باید حالت ورشکستگی داده شود.

صندوق بین المللی وجهی این ارزیابی را شام سه شنبه بعد از آن انجام داد که برای بیش از یک هفته با مقامات حکومت افغانستان در کابل ملاقات نمود.

بانک مرکزی افغانستان بعد از ادعا های فساد و مدیریت ضعیف مقامات بانک ، در ماه سپتمبر سال گذشته کنترول کابل بانک را در دست گرفت. فساد موجوده بیش از ۵۴۰ میلیون دالر را در بزرگترین بانک افغانستان به مخاطره انداخته است.

صندوق بین المللی وجهی از مقامات افغان میخواهد گام های ثابت را در رابطه به کابل بانک بردارند. این اداره میگوید، حکومت از زمان آغاز این بحران ، برای ثبات سیستم مالی کار های اندک انجام داده است.

صندوق بین المللی وجهی طی یک بیانیۀ میگوید ، کابل بانک باید هر چه زود تر بفروش برسد ویا هم مسدود شود و ساختار مالی بانک مرکزی باید تغیر یافته طبق ضرورت با منابع دولتی هماهنگ شود.

XS
SM
MD
LG