لینک های دسترسی

Breaking News

بانک های افغانستان در پرتگاه فهرست سیاه جهان


افغانستان در حالی خود را به شامل شدن در فهرست سیاه بانک های جهان نزدیک ساخته که برخی از بانک های چین، انتقال دالر را از بانک های این کشور توقف داده است.

هر دو جانب دلایلی مختلفی را انگیزۀ این اقدام میدانند اما تجار افغان میگوید که این روند ضربۀ شدید بر پیکر اقتصاد افغانستان وارد میکند.

اگر افغانستان تعدیلات پیشنهاد شده از سوی کشور های جهان را در قانون منع تطهیر پول و مبارزه با تمویل تروریزم وارد نکند، این کشور شامل فهرست سیاه مالی جهان خواهد شد.

این نگرانی پس از آن افزایش یافت که دیروز بانک های چین از پذیرش انتقال دالر از بانک های افغانستان اجتناب ورزیدند.

نورالله دلاوری، رئیس د افغانستان بانک به رادیو آشنا گفت که افغانستان هنوز شامل فهرست سیاه نشده است. او دلیل این اقدام بانک های چین را عدم تکمیل روند تعدیل در قانون مبارزه با تطهیر پول و مبارزه با تمویل ترورزیم خواند.

آقای دلاوری افزود که این مشکل تنها با بانک های چین نه بلکه با سایر بانک های جهان به میان آمده و در مدت یک ماه آینده حل خواهد شد.

او افزود:" یک سال پیش از (کامرس بانک) آلمان شروع شد. آنان تصمیم گرفتند که تا زمان تعدیل قانون افغانستان مطابق معیارهای بین المللی و پیشنهاد های آنها، انتقال دالر از بانک های افغانستان را قطع کردند."

آقای دلاوری علاوه کرد که بانک های چین هنوز هم انتقالات افغانان را قبول میکرد اما از چهار روز به این سو آنان نیز این روند را توقف داده اند. و دلیل آن نیز عدم تعدیل در قانون متذکره است.

آقای دلاوری گفت:" ما در شورا بر این موضوع کار میکنیم و امیدواریم که تا یک ماه دیگر تکمیل شود."

قانون منع تطهیر پول و مبارزه با تمویل ترورزیم از هفت سال به این سو براساس یک فرمان تقنینی نافذ است.

آقای دلاوری گفت که از یک سال به این سو از افغانستان تقاضا صورت گرفته تا این قانون را مطابق به معیار های بین المللی عیار بسازد.

آقای دلاوری میپذیرد که قطع انتقالات دالر به بانک های خارج و به ویژه بانک های چین تاثیر منفی و شدیدی را بر واردات افغانستان به جا خواهد گذاشت.

داکتر مخلص، مشاور اتاق تجارت و صنایع ننگرهار ضمن ابراز نگرانی از توقف روند انتقال دالر از بانک های افغانستان به خارج گفت که تداوم این ورند باعث افزایش قیمت ها در افغانستان خواهد شد.

آقای مخلص با انتقاد بر مقامات افغان گفت که اگر این قانون به زودی تعدیل نشود و اصلاحات پیشنهاد شده در آن وارد نگردد، افغانستان شامل فهرست سیاه مالی جهان خواهد شد.

با آنهم رئیس د افغانستان بانک به رادیو آشنا گفت که مشترکین بانک ملی افغان، بانک بین المللی افغانستان و احتمالاً بانک الفلاح هنوز هم میتوانند انتقالات پولی شان به بانک خارج بشمول بانک های چین ادامه دهند.

انگیزۀ امنیتی

برخی از منابع بانکی چین میگویند که قطع انتقالات افغانستان ربط مستقیم با خشونت های اخیر در ساحۀ ارومچی منطقۀ شین ژیانگ آن کشور دارد که به روز پنجشنبه باعث کشته شدن ۳۱و زخمی شدن ۴۹ تن دیگر گردید.

این منابع چین همچنان به رویترز گفته اند که مرکز آموزش و پرورش نیروهای ترکستان شرقی در افغانستان است. و انگیزۀ توقف انتقالات دالر از بانک های افغانستان را نیز همین موضوع عنوان کرده اند.

اما مقامات افغان این موضوع را رد میکند. عبدالمنان فراهی، رئیس پیشین مبارزه با دهشت افگنی وزارت داخلۀ افغانستان میگوید که افغانستان پناهگاه امن هیچ گونه گروه دهشت افگنی نیست.

آقای فراهی گفت:" نه تنها دولت افغانستان از لحاظ حاکمیت بر قلمرو افغانستان نظارت امنیتی قوی دارد بلکه در این عملاً اضافه از چندین کشور دیگر نیز حضور دارد که ایالات متحده نیز شامل آن است. به این دلیل باز بودن مراکز کلان دهشت افگنی درافغانستان یک ادعای است که معقولیت ندارد."

اما حکومت چین در مورد انگیزۀ قطع انتقالات بانکی افغانستان، رسماً اظهار نظر نکرده است.
XS
SM
MD
LG