لینک های دسترسی

Breaking News

کابینه افغانستان بودجه سال مالی ۱۳۹۹ را تایید کرد


وزارت مالیه می‌گوید که کابینه حکومت افغانستان بودجه سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی را به مبلغ ۴۲۸ میلیارد افغانی تایید کرده و قرار است مسوده آن برای تصویب به ولسی‌جرگه فرستاده شود.

شمروز خان مسجدی، رییس روابط عامه وزارت مالیه افغانستان روز چهارشنبه ۱۳ نومبر (۲۲ عقرب) به خبرنگاران گفت که در بودجه سال مالی پیش رو، بودجۀ عادی بیش از ۲۸۹ میلیارد افغانی و بودجه انکشافی ۱۳۹ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است.

آقای مسجدی افزود: "بودجه سال مالی ۱۳۹۹خورشیدی روز گذشته از سوی کابینه افغانستان تایید شد. در این نشست برخی هدایات داده شد که آن را وزارت مالیه در نظر خواهد گرفت. این بودجه بر اساس ضروریات و نیازمندی‌های انکشافی و عملیاتی، مجموعه ۴۲۸ میلیارد افغانی تعیین شده است".

ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که مسوده بودجه سال مالی ۱۳۹۹ از سوی کابینه حکومت وحدت ملی در اصول مورد تایید قرار گرفته است.

این در حالی است که بودجه مالی سال جاری افغانستان ۳۹۹ میلیارد افغانی بود که ۲۷۵ میلیارد افغانی آن به بودجه عادی و متباقی آن به بودجه انکشافی اختصاص داده شده بود.

بودجه سال مالی آینده نسبت به بودجه امسال ۲۹ میلیون افغانی افزایش را نشان می‌دهد.

XS
SM
MD
LG