لینک های دسترسی

Breaking News

عبدالله: آب تضمین کنندۀ آیندۀ افغانستان است


آقای عبدالله گفته است که شورای وزیران قطعنامۀ مدیریت آب ها را بررسی خواهد کرد

حکومت افغانستان در آخرین روز چهارمین نشست ملی آب قطعنامۀ ۳۱ ماده یی را در مورد مدیریت موثرتر آبهای این کشور صادر کرد.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت افغانستان،در روز پایانی این نشست حین سخنرانی اش گفت که شورای وزیران، قطعنامۀ صادر شده را بررسی خواهد کرد.

آقای عبدالله با تاکید بر اهمیت آب گفت "آب زندگی است؛ آب عزت است . با توجه به چالش هایی که در این بخش وجود دارند، اگر واقعاً در مدیریت آب توجه شود ، آینده کشور و نسل های آینده را تضمین می کنیم".

در این قطعنامه آمده است که افغانستان دارای منابع سر شار آبی است، اما تا حال استفادۀ درست از آن صورت نگرفته است. بنا بر این، به منظور مدیریت بهتر آب، در این نشست فیصله شد تا قوانین، پالیسی ها و استراتیژی ها در این بخش بازنگری شود .

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان، مهار کردن آب های این کشور را نیاز جدی می داند و می گوید که حدر رفتن آب در افغانستان جبران ناپذیر است .

‫آقای عثمانی گفت "در بخش آب شکست بسیار مهمتر از موفقیت ها است، به خاطر که شکست منابع آبی جبران ناپذیر است و هرگاه منابع آب را حدر بدهیم و یا تخریب کنیم، هیچ گاه فرصتی برای احیا آن به میان نخواهد آمد".

چهارمین نشست ملی آب زیر نام " آب و انکشاف پایدار" سه روز پیش از سوی رییس جمهور محمد اشرف غنی آغاز شد. آقای غنی در روز اول این نشست گفت که کشور های همسایه نباید از مدیریت آب افغانستان نگران باشند، بلکه از آن پشتیبانی کنند .

افغانستان حدود ۷۵ میلیارد متر مکعب آب - ۵۷ میلیارد متر مکعب آب سطحی و ۱۸ میلیارد متر مکعب آب زیر زمینی – دارد که بخش قابل ملاحظۀ آن بدون استفاده و مدیریت درست به کشورهای همسایۀ افغانستان سرازیر می شود.

XS
SM
MD
LG