لینک های دسترسی

Breaking News

ناکامی قاچاق اطفال افغان به پاکستان


ناکامی قاچاق اطفال افغان به پاکستان

سخنگوی وزارت داخله افغانستان از گرفتاری یک گروه چهار نفری دهشت افگنی در ولایت کنر خبر داده گفت که آن افراد قصد داشتند چهل طفل زیر سن شش الی یازده سال را به پاکستان قاچاق کنند.

صدیق صدیقی میگوید قاچاقبران این اطفال را به هدف انتقال به مدرسه های دینی پاکستان و شستشوی مغزی قاچاق می کردند.

"در این هیچ جای شک نیست که این اطفال که توسط این چهار نفر که افغان هم هستند، به آن سوی مرز انتقال می شد با صدها نیرنگ و فریب همراه بوده، مردم بیگناه ما در ولایات توسط این افراد فریب داده می شوند."

وزارت داخلۀ افغانستان همچنان از خانواده ها میخواهد تا از سپردن اطفال شان به دست چنین افراد خود داری کنند.

از جانب دیگر، وزارت داخلۀ افغانستان میگوید در مورد هویت شخصی که گفته می شود به نام محمد آصف سرحدی، زیر نام سناتور به هدف دسترسی به اسناد محرم، وارد برخی ادارات محلی در کندهار شده، تحقیقات را آغاز کرده است.

XS
SM
MD
LG