لینک های دسترسی

ناکامی قاچاق اطفال افغان به پاکستان


ناکامی قاچاق اطفال افغان به پاکستان

سخنگوی وزارت داخله افغانستان از گرفتاری یک گروه چهار نفری دهشت افگنی در ولایت کنر خبر داده گفت که آن افراد قصد داشتند چهل طفل زیر سن شش الی یازده سال را به پاکستان قاچاق کنند.

صدیق صدیقی میگوید قاچاقبران این اطفال را به هدف انتقال به مدرسه های دینی پاکستان و شستشوی مغزی قاچاق می کردند.

"در این هیچ جای شک نیست که این اطفال که توسط این چهار نفر که افغان هم هستند، به آن سوی مرز انتقال می شد با صدها نیرنگ و فریب همراه بوده، مردم بیگناه ما در ولایات توسط این افراد فریب داده می شوند."

وزارت داخلۀ افغانستان همچنان از خانواده ها میخواهد تا از سپردن اطفال شان به دست چنین افراد خود داری کنند.

از جانب دیگر، وزارت داخلۀ افغانستان میگوید در مورد هویت شخصی که گفته می شود به نام محمد آصف سرحدی، زیر نام سناتور به هدف دسترسی به اسناد محرم، وارد برخی ادارات محلی در کندهار شده، تحقیقات را آغاز کرده است.

XS
SM
MD
LG