لینک های دسترسی

Breaking News

هشدار بیجاشدنهای دسته جمعی از اثر خشکسالی در دایکندی


هشدار بیجاشدنهای دسته جمعی از اثر خشکسالی در دایکندی

خشکسالی های امسال در ولایت دایکندی دهاقین این ولایت را خساره مند کرده وتعداد ازباشندگان این ولایت قبل ازرسیدن محصولات زراعتی شان گندم های خویش را برای علوفه حیوانات جمع آوری می کنند.

به گفته حسین علی منتظری رییس شورای ولایتی دایکندی، تعداد ازباشندگان ولسوالی های شهرستان، گیتی، خدیر، سنگ تخت ونیلی مرکزاین ولایت ازاثرخشک سالی ونبود آب زراعتی، متضرر شده اند.

رییس شورای ولایتی دایکندی طی تماس تلفونی به صدای امریکا گفت:" تعداد از باشندگان ولسوالی های شهرستان و گیتی به دلیل خشکسالی دست به کوچ های دستجمعی زده اند. اگراین روند ادامه یابد مناطق مذکورخالی از سکنه خواهد شد."

حبیب الله هلمندی یکتن ازباشندگان ولسوالی خدیر این ولایت گفت:" ازاثرخشکسالی وعدم توجه دولت مرکزی حاصلات باغداری این مردم مخصوصأ بادام دچاریک نوع آفت گردیده است و اگرمقامات محلی و دولت مرکزی توجه نکنند مردم ولایت دایکندی با مشکلات اقتصادی شدیدتر روبرو خواهند شد."

به گفته مقامات محلی، خشکسالی امسال طی چند دهه اخیردراین ولایت بی سابقه بوده است.

قربانعلی ارزگانی والی ولایت دایکندی نیزبا تأیید این خبر به صدای امریکا گفت:" با توجه به اینکه درزمستان سال گذشته ما شاهد برفباری های فراوانی بودیم، ولی متأسفانه باران های بهاری را امسال نداشتیم که درنتیجه دهاقین ولسوالی های میرامور، گیتی، کجران، شهرستان، سنگ تخت وبندرو خدیرولایت دایکندی به دلیل نبود آب حاصلات زراعتی شان را قبل ازرسیدن برای استفاده به حیوانات جمع آوری کرده اند."

آقای ارزگانی میگوید که رفع مشکلات موجود ازتوان حکومت محلی بوده و آنها با مقامات حکومت مرکزی خواستار کمک گردیده اند.

به گفته والی دایکندی بخاطرخشکسالی امسال مردم این ولایت به حاصلات بادام نیزامید وارنبوده وخواهان کمک های بشری میباشند.

بادام ازمحصولات عمده ی باغداری درولایت دایکندی بوده و در بهارامسال برای اولین بار، مقامات محلی ودهاقین این ولایت، میله گل بادام راجشن گرفتند.

XS
SM
MD
LG