لینک های دسترسی

Breaking News

خوشبینی ها از روند تفتیش آرای انتخابات


مقامات کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که روند تفتیش آرا به خوبی به پیش رفته و تا کنون کدام مشکلی جدی در این زمینه وجود ندارد.

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز به رسانه ها گفت که تا پایان روز جمعه بیش از ۲۳۴ صندوق رای تفتیش شده است.

آقای نور همچنان گفت که روند انتقال صندوق های رای از ولایات به مرکز ادامه دارد و تا کنون تمام صندوق های آرای بلخ ، غزنی و میدان وردک به کمیسیون مستقل انتخابات انتقال داده شده است.

به گفتۀ آقای نور، نمایندگان هر دو نامزد ریاست جمهوری در جریان انتقال صندوق ها به کابل حضور داشته و بر اساس توافق قبلی مسوولیت انتقال آن را آیساف و ملل متحد به دوش دارد.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات اضافه کرد که نیرو های امنیتی افغان در انتقال صندوق ها از دفاتر ولایتی تا میدان های هوایی همکاری می کنند.

نور محمد نور گفت که تمام این روند زیر نظر مشاهدین و ناظرین ملی و بین المللی و با حضور ناظرین نامزدان ادامه یافته و در حال حاضر ۸۷۸ ناظر و مشاهد عملاً از روند تفتیش آرا نظارت می کنند.

آقای نور گفت که به شمول ین کوبیش رئیس یوناما، نمایندگان نهاد های بین المللی، دیپلومات ها و سفرای شماری از کشور ها پروسه تفتیش آرا را از نزدیک نظارت کرده اند و این روند همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر نهاد های ناظر انتخابات از چگونگی تفیش روند آرا تا کنون ابراز رضایت می کنند و می گویند که این پروسه تا حال به خوبی به پیش رفته است.

پاینده محمد حکمت، سخنگوی دیدبان انتخابات افغانستان گفت که حضور ناظرین بین المللی در پروسۀ تفتیش آرا به اعتبار کمیسیون و باور به این روند بسیار مهم است.

تا کنون ۲۵۱ ناظر نهاد های بین المللی و ۲۸۱ مشاهد و ناظر از نهاد های جامعه مدنی افغانستان کارت نظارت را از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کرده اند.

به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات ۳۴۶ ناظر از هر دو تیم انتخاباتی نیز به خاطر حضور در پروسه تفتیش آرا ثبت نام کرده و کارت های نظارت را دریافت کرده اند.

از سوی دیگر تیم ناظرین انتخاباتی اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه یی روند تفتیش آرا را برای شفافیت انتخابات یک قدم مهم خوانده و گفته است که از روند تفیش آرا انتخابات بصورت کامل و فعالانه نظارت می کند.

در این اعلامیه گفته شده است که در هفته های آینده حدود ۲۴۲ ناظر این تیم از پروسه تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نظارت خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG