لینک های دسترسی

Breaking News

مبارزات دور دوم انتخابات پنجشنبه آغاز میشود


قرار است مبارزات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اول جوزا آغاز شود. این مبارزات برای سه هفته ادامه پیدا میکند و چهل و هشت ساعت پیش از برگزاری انتخابات، دورۀ سکوت نیز اعلام می گردد.

مصارف نامزدها درین مبارزات ده میلیون افغان تعین شده و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که نامزدان باید گزارش مالی مصارف شانرا به آنان فراهم کنند.

نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون به خبرنگاران در کابل گفت که دو نامزد باید به روشن ساختن برنامه های شان به مردم بپردازند و از مطرح ساختن "مسایل قومی و نژادی، مذهبی در کمپاین" دوری جویند.

آقای نور از تجربه های قبلی و عدم تکرار تخطی و تقلب در دور دوم انتخابات سخن گفته ابراز داشت که در نتیجه بررسی شان معلوم می شود که در حدود سه هزار محل به نحوی عمدی و غیر عمدی تخطی و تخلف صورت گرفته است.

به گفتۀ سخنگوی کمیسیون انتخاباتی در حدود سه هزار نفر از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل ارتکاب تخطی و تخلف در فهرست سیاه قرار گرفته اند. قرار است آنها برای اثبات موارد جرمی به نهاد های عدلی و قضایی معرفی شوند.

انتقال مواد حساس و عادی انتخاباتی برای برگزاری دور دوم انتخابات از قبل آغاز شده و کمیسیون انتخاباتی از ستاد های عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زی خواسته است تا ۲۵ هزار ناظر شانرا به این کمیسیون معرفی کنند.

آقای نور می گوید کمیسیون به دلیلی ناظرین "دارای صلاحیت و توانایی" می طلبد که این بار وظایف ناظرین سنگین تر شده است و از شروع تا پایان روند، نظارت کرده و در پایان روز جدول نتایج را امضاء مینمایند تا از شفافیت رأی گیری تصدیق صورت گیرد.

پس از اعلام نهایی نتایج انتخابات ریاست جمهوری هیچ نامزدی قادر نشد پنجاه در صد جمع یک رأی را به دست آورد و انتخابات به دور دوم رفت.

عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدی زی به حیث دو نامزد پیشتاز در دور دوم رقابت می کنند که قرار است به تأریخ ۲۴ جوزا برگزار شود.
XS
SM
MD
LG