لینک های دسترسی

فهرست مراکز رأی دهی به ارگان های امنیتی فرستاده شد


کمیسیون انتخاباتی افغانستان فهرست مراکز رأی دهی انتخابات ریاست جمهوری را به نهاد های امنیتی فرستاده است.

ضیاالحق امرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات هدف این اقدام را فرصت دادن به وزارت خانه های مربوط برای گرفتن تدابیر امنیتی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می خواند.

آقای امرخیل واضح نساخت که آیا این فهرست با نیروهای خارجی هم در میان گذاشته شده است یا نه.

امنیت، مشکل اساسی سراراه انتخابات در افغانستان پنداشته می شود. شورشیان طالب در انتخابات سال 2009، اضافه بر مراکز رای دهی رای دهنده گان و کارمندان کمیسیون انتخابات را هدف قرار دادند.

در انتخابات گذشته تعداد مراکز رای دهی و محلات رای دهی به همین تعداد بود، اما آقای امرخیل می گوید که مراکز رای دهی بر اساس دسترسی مردم مشخص می شوند و در صورت ضرورت بیشتر، تعداد مراکز افزایش خواهد یافت.

نورمحمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات از نظرسنجی انجام شده توسط کمیسیون انتخابات گفت که تمام مراکز رای دهی با درنظرداشت سهولت های دسترسی مردم در محلات مسکونی ایجاد می شود. او افزود "همه مراکز باید به محلاتی ایجاد گردد که مراکز عامه یعنی مربوط به دولت باشد... مانند مکاتب، مربوط به وزارت معارف، کلینیک های وابسته به وزارت صحت عامه و یا مساجد"

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که جهت تشویق نقش زنان در روند انتخابات در نظر دارد که بیش از نصف کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات زنان باشند.
XS
SM
MD
LG