لینک های دسترسی

Breaking News

آمنه مایار: مقامات به خبرنگارانِ زن کمتر ارزش قایل اند


امروز روز خبرنگار است. خبرنگار پُل یست میان مردم و مسوولین، اما آمنه میایار، مدیر مسوول مجله مرسل در کابل میگوید که مردم که خبرنگاران خود را صدای آنان میدانند، نه تنها از کار خبرنگاران قدردانی و از آنان حمایت نمیکنند، بلکه آنان را مورد آزار و اذیت نیز قرار میدهند.

خانم مایار مقامات حکومتی و مسوولین را به تبعض و تعصب متهم کرده افزود که آنان به خبرنگاران زن ارزش کمتر قایل استند و بیشتر ترجیح میدهند که در مورد مسایل خبری با خبرنگاران مرد در تماس شوند.

مدیر مسوول مجله مرسل که گویندۀ برنامه های رادیو کلید نیز است، گفت که با وجود مقررات جدید و تصویب قانون دسترسی به اطلاعات، در سال های اخیر مشکل خبرنگاران در مجموع و به ویژه خبرنگاران زن در بخش درسترسی به اطلاعات بیشتر شده است.

XS
SM
MD
LG