لینک های دسترسی

بازار میوه خشک شهر مزارشریف


بازار میوه خشک شهر مزارشریف

ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده، «USAID» به همکاری موسسۀ «آیدیا نیو» جهت بهبود و معیاری شدن تجارت میوه خشک، با بازار میوه خشک شهر مزارشریف همکاری مینماید.

گزارش ویدیویی نعیم اتل را ببینید.

XS
SM
MD
LG