لینک های دسترسی

افغانستان پس از این کیفیت امتعۀ وارداتی را کنترول میکند


لابراتوار آزمایش کیفیت امتعه وارداتی
مسئولین اداره ملی نورم و استندرد افغانستان در مراسم افتتاح نمایندگی این اداره در بندر اسلام قلعه هرات ادعا كردند كه تا پنج سال آینده قادر به كنترول كیفیت تمام مواد نفتی وارداتی به این كشور بر اساس معیارهای جهانی خواند بود.

نخستین نماینده گی اداره ملی نورم و استندرد در بنادر اسلام قلعه و تورغندی ولایت هرات افتتاح شد.

مسؤولین به این باور اند که ایجاد این دفتر میتواند گامی موثر در راستای بلند بردن كیفیت مواد وارداتی و تقویت سكتور تولیدی در افغانستان باشد.

داكتر مجیب الرحمان خطیر معاون تخنیكی اداره ملی نورم و استندرد افغانستان گفت:" ما در طول یك دهه گذشته یك گذار سریع را در اقتصاد بازار تجربه كردیم و یكی از این موارد كنترل امتعه وارداتی بود كه بطور سیل آسا وارد كشور میشد".

او افزود که در بسیاری موارد امتعۀ وارداتی كیفیت مطلوب نداشته و در مطابقت با ستندردهای ملی نبود است. خطیر علاوه کرد که این نه تنها از یك طرف تهدیداتی را متوجه صحت مستهلكین افغان ساخت بلکه ظرفیت رقابتی سكتور تولیدی افغانستان را ضربه مهلكی زد.

گفته میشود که لابراتوارهای كنترول كیفیت این اداره به همكاری یك شركت بین المللی هندی بنام "جیو شم میدل ایست" به ارزش ۲۰ میلیون دالر امریكایی تهیه شده است.
معاون تخنیكی اداره ملی نورم و استندرد ایجاد چنین لابراتورهایی را راهكاری موثر برای جلوگیری از كاهش فساد در بنادر میخواند.

او همچنان ادعا میكند طی پنج سال آینده، این اداره میتواند تمامی مواد نفتی وارداتی به افغانستان را بر اساس معیارهای بین المللی مورد كنترول كیفیت قرار دهد.

مسؤولین میگویند که بر حسب قرار داد با این شرکت هندی، یك تعداد از كارمندان تخنیكی اداره استندرد، آموزش خواهند دید تا به سطح دانش مسلكی كافی برسند و در آینده بتوانند این وظیفه را خودشان انجام دهند و به همین ترتیب در ختم این قرارداد تمامی تجهیزات لابراتواری كه حداقل ارزش ان حدود شش میلیون دالر امریكایی خواهد بود به اداره ملی استندرد بدون قیمت واگذار خواهد شد.

در حال حاضر اداره ملی استندرد افغانستان در پنج بندر حیرتان، اسلام قلعه، اقینه، نیمروز و شیرخان در ۱۴ سكتور، كار كنترول كیفیت بر محصولات وارداتی خصوصاً تیل را به پیش میبرد.
XS
SM
MD
LG