لینک های دسترسی

Breaking News

ارگ: از حیف و میل ۱۱ میلیارد افغانی جلوگیری شد


ریاست جمهوری افغانستان گفته است که در سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی از حیف و میل ۱۱ میلیارد افغانی در قراردادهای بزرگ جلوگیری شده است.

الهام عمر هوتکی، رئیس عمومی ادارۀ تدارکات ملی افغانستان با ارایۀ گزارشی به رئیس جمهوری محمد اشرف غنی گفته است که پس از بررسی بیشتر از ۸۰۰ پروژه از ضیاع این مقدار پول جلوگیری صورت گرفته است.

بربنیاد خبرنامۀ ریاست جمهوری افغانستان پابندی به قانون تدارکات، شفافیت و تسریع تدارکات، صرفه جوی، افزایش در پرداخت مالیات، پیگرد قانونی و محرومیت شرکت‌های متخلف و تزویرکار و محدود کردن مجراهای فسادزا به عنوان عوامل بازدارندۀ ضیاع این مقدار پول برجسته شده است.

پروژه های زیربنایی و ساختمانی که عمدتاً مربوط به وزارت‌های فواید عامه، انرژی و آب، احیا و انکشاف دهات و صحت عامه و نیز شرکت برق افغانستان می‌باشد، در جمع ۸۰۰ پروژۀ بوده است که به گفتۀ آقای هوتکی بررسی شده است.

حکومت وحدت ملی برای تامین شفافیت در قراردادهای دولتی، ادارۀ تدارکات ملی را ایجاد کرده است که جلسات این اداره همواره به ریاست آقای غنی برگزار شده و در آن در مورد قراردادهای دولتی تصمیم گرفته می‌شود.

مفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در گزارش اخیر خود کارکرد ادارۀ تدارکات ملی افغانستان را مثبت ارزیابی کرده است.

XS
SM
MD
LG