لینک های دسترسی

Breaking News

والی جوزجان: بر علیه سیگار اقامه دعوا می کنم


رئیس جمهور کرزی و محمد عالم ساعی، والی جوزجان
رئیس جمهور کرزی و محمد عالم ساعی، والی جوزجان
دفتر مفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) از محکوم شدن یک مشاور و شریک تجارتی والی جوزجان به جرم دزدی و رشوه دهی، استقبال کرده است.

سیگار گفته است که محکمه استیناف ولایت بلخ محمد ابراهیم آشنا از نزدیکان محمد عالم ساعی، والی جوزجان را به جرم دزدی و رشوت دهی به ارزش یک میلیون دالر، به پرداخت جریمه نقدی و حبس محکوم کرده است.

گفته می شود که ابراهیم آشنا تلاش می ورزید که با پرداخت رشوت، در پروژه های بازسازی که توسط دولت امریکا تمویل می شد، تقلب بورزد.

یک کارمند سیگار در جریان محکمه بر علیه آقای آشنا، شهادت داد و مقامات در دفتر سیگار گفته اند که همچو همکاری ها را در آینده نیز با نهادهای انفاذ قانون در افغانستان انجام خواهند داد.

پس از رسیدگی به دوسیه مشاور والی جوزجان، به ارزش بیشتر از یک میلیون دالر امریکایی اجناس و پول نقد بازیافت گردید.

رد پیوند با والی
محمد عالم ساعی، والی جوزجان داشتن پیوندهای تجارتی با یک مشاور اش که محکوم به دزدی و رشوه دهی است، را رد کرد.

آقای ساعی در یک مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا هشدار داد که در مقابل اتهامات داشتن روابط تجارتی با آقای آشنا، اقدام حقوقی خواهد کرد. "گرفتن نام من با نام چنین افرادی که به جرایم مرتکب شده باشد... جز افترا چیزی نیست، و در قسمت اینکه این افترا را کی کرده باید ثابت بسازد در غیر آن ما دعوای حقوقی خود را علیه آن آغاز می کنیم."

والی جوزجان گفت که آقای آشنا پیش از پایان یافتن معیاد کاری اش از وظیفه برکنار گردید و بین آنها رابطۀ وجود ندارد.

در همین حال دگلاس دمون، معاون سیگار در امور تحقیقات به رادیو آشنا گفت که اساس معلومات آنها تحقیقات داخلی ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی بود و والی جوزجان می تواند هر اقدامی را که لازم بداند، روی دست گیرد.

فاسدترین دولت جهان

سازمان شفافیت بین الملل دولت افغانستان را یکی از سه فاسدترین دولت جهان رده بندی کرده است اما مقامات افغان بیشتر کشورها و سازمانهای کمک کننده خارجی را به گسترش فساد در این کشور متهم می کند.

ایالات متحده بزرگترین کمک کننده به افغانستان است که گفته می شود در یک دهه گذشته، بیشتر از پنجاه میلیارد دالر را صرف پروژه های بازسازی و همکاری های امنیتی با افغانستان کرده است.

دگلاس دومن، معاون سیگار می گوید که ادارۀ او همیشه در تلاش است جلو سؤاستفاده از کمک های امریکا در افغانستان را بگیرد.

با وجود انتقادات گسترده از موجودیت فساد در نهادهای دولتی، تا حال کدام مقام بلندپایه حکومت افغانستان از طرف محاکم این کشور محکوم به ارتکاب فساد اداری نگردیده است.

رسانه ها و مقامات غربی رئیس جمهور افغانستان را به نداشتن تعهد قوی برای مبارزه با فساد اداری متهم می کنند و گفته اند که در بسیاری موارد رئیس جمهور کرزی از مقاماتی که متهم به فساد بوده اند، حمایت ورزیده است.
XS
SM
MD
LG