لینک های دسترسی

Breaking News

لویه جرگه، مخالفت ها و خوشبینی ها


لویه جرگه، مخالفت ها و خوشبینی ها

داکتر عبدالله عبدالله، رهبر ایتلاف ملی تغییر و امید، طی نشستی به روز یک شنبه گفت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با برگزاری لویه جرگه عنعنوی درصدد باقی ماندن در قدرت پس از ختم دوره دوم و آخری ریاست جمهوری اش است.

عبدالله عبدالله هدف از برگذاری جرگه سنتی را فیصله در باره پیمان ستراتیژیک ایالات متحده و گفتگو با طالبان نمی داند.

آقای عبدالله اقدامات آقای کرزی را قانون شکنی عنوان نموده، هشدار میدهد که فیصله های جرگه عنعنوی پیامدهای ناگوار در آن کشور برجا خواهد گذاشت.

در قطعنامۀ این نشست که زیر نام بررسی و تحلیل پیامدهای جرگه سنتی برگزار شده بود، مذاکره با طالبان و عقد پیمان ستراتیژیک با ایالات متحده از صلاحیت های ولسی جرگۀ افغانستان خوانده شد.

این اظهارات رهبر ایتلاف ملی تغییر و امید یک روز بعد از آن بیان میگردد که روز گذشته خالد پشتون، معاون ولسی جرگۀ افغانستان، از اشتراک 171 عضو ولسی جرگه در لویه جرگه خبر داد.

آقای پشتون گفت "تا همین لحظۀ ، 171 تن ثبت نام کرده اند، و گفته اند که ما در لویه جرگه اشتراک خواهیم کرد. کارت های آنها نیز مواصلت نموده است."

این در حالیست که صفیه صدیقی سخنگوی لویه جرگۀ عنعنوی افغانستان روز گذشته طی کنفرانس مطبوعاتی در کابل شایعات در مورد تعویق و یا فسخ لویه جرگه را رد نموده گفت که لویه جرگه بزودی برگذار خواهد شد.

XS
SM
MD
LG