لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی ها پیرامون افزایش مهاجرین افغان


افغان ها بزرگترین رقم مهاجرین را در جهان تشکیل می دهند. در حال حاضر در حدود 2.7 میلیون افغان، تنها در کشور های ایران و پاکستان زندگی می کنند.

نگرانی مهاجرت های بیشتر
همزمان با خروج قوای خارجی از افغانستان در سال 2014، نگرانی ها در خصوص سرازیر شدن بیشتر افغان ها به کشور های همسایه و سایر نقاط جهان به میان آمده است.
اما مقامات افغان این نگرانی را رد کرده می گویند که افغان ها به خاطر مشکلات اقتصادی و امنیتی آن کشور را ترک میگویند.

واکنش هاو تحلیل ها
اسلام الدین جرأت رئیس اطلاعات وزارت مهاجرین افغانستان در مصاحبۀ با رادیو آشنا گفت که درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان و بیکاری دو دلیل عمده در بطی ساختن برگشت مهاجرین افغان تلقی می شود: "سال 2014 قسمیکه در سایر عرصه ها در افغانستان نگرانی ها را ایجاد کرده و شماری از افغانها نا آگاهانه از سال 2014 نگرانی داشته و به صورت غیر قانونی دست به مهاجرت به کشور های دیگر دنیا می زنند. باید بگویم که بعد از سال 2014 حکومت افغانستان هم از لحاظ ساختاری تکمیل می شود و هم به سوی خود کفایی می رود و افغان های ما نباید نگران باشند."

به گفتۀ او بعد از سال 2009 حدود 15 درصد از 5.7 ملیون نفری که به افغانستان برگشته بودند دوباره به کشور های همسایه مهاجرت کنند.
نگرانی های وجود دارد که شاید بعد از سال 2014 باز هم تعداد کثیری از افغان ها مجبور به ترک آن کشور شوند.
اما اسلام الدین جرأت رئیس اطلاعات وزارت مهاجرین این نگرانی افغان ها را بی مورد عنوان کرد:"امیدوار استیم که بیشتر شاهد ازدیاد کتلۀ پناهندگان افغان نباشیم. ولی متاسفانه در سال گذشته افغانها بزرگترین کتلۀ پناهندگان را در سطح جهان تشکیل می دادند. "

نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افغانستان به رادیو آشنا گفت که هر کسی می تواند به خاطر مشکلات عدیدۀ که در کشور خودش با آن مواجه است، به سایر کشور ها پناهنده شود. اما این را هم گفت که امیدوارند تعداد بیشتر افغان ها یکبار دیگر مجبور به ترک منازل و دیار شان نگردند:

تعداد کثیری از مردم به خاطر جنگ های داخلی، خشکسالی ها، زلزله و دیگر آفت های طبیعی مجبور به مهاجرت های داخلی می گردند. و افغانستان نیز یکی از این کشور ها است که در حال حاضر بیجا شدگان داخلی در آن با مشکلات عمدۀ مواجه می باشند.

اما آقای جرأت می گوید که وزارت مهاجرین در قبال بی جاشدگان داخلی وظیفه دارد تا این افراد را دوباره به مناطق شان انتقال دهد و از طریق تماس با موسسات مختلف داخلی و بین المللی به وضیعت این افراد رسیدگی صورت گیرد. اما به گفته او تا هنوز تعریف مشخصی در مورد بی جاشدگان در پروژه های انکشافی افغانستان وجود ندارد:"به همین خاطر در آغاز سال روان جلسات داشتیم تا به یک پالیسی واحد در قبال بیجاشدگان دسترسی یابیم. تا یکی دو ماه دیگر پالیسی و ستراتیژی که بتواند یک راه حل دراز مدت را برای بیجاشدگان پیش بین باشد به پارلمان افغانستان ارایه خواهیم داشت."

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ گزارش می دهد که حدود 72 ملیون نفر در سرتاسر جهان در سال گذشته به خاطر عوامل مختلف مانند درگیری های مسلحانه، حادثات طبیعی و یا هم پروژه های بزرگ انکشافی مجبور به مهاجرت شده اند.
XS
SM
MD
LG