لینک های دسترسی

Breaking News

دیدگاه خبرنگاران افغان در کابل در مورد وضعیت فعالیت خبرنگاران


دیدگاه خبرنگاران افغان در کابل در مورد وضعیت فعالیت خبرنگاران

شماری از خبرنگاران در شهر کابل در مورد فعالیت های روزمره مطبوعاتی و چالش ها، نظریات خویش را بیان داشته اند.

ظاهر قادری خبرنگار افغان می گوید که البته در ده سال گذشته در افغانستان آزادی بیان دست آوردهای زیادی داشته است، اما این دست آورد ها به آن معنی نمی باشد که بایست بیش از حد خوشبین بود، چالش های فراوانی بر سر راه خبرنگاران در افغانستان موجود می باشد. او می گوید به طور مثال، در رسانه ها مصؤنیت کاری وجود نداشته، خبرنگاران افغان با تهدیدات امنیتی مواجه هستند. با وصف آن خبرنگاران افغان توانسته است که چالش های زیادی را در جامعه خویش به گوش همگان برسانند.

بشیر احمد قاصانی خبرنگار تلویزیون یک میگوید که در ده سال گذشته رسانه ها یکی از دست آورد های بزرگ دولت افغانستان شمرده می شود. با آنکه رسانه های افغانستان به سطح منطقه کم نظیر می باشد، اما از لحاظ کیفیت ممکن با مشکلاتی مواجه باشد.

او می گوید که کار در رسانه ها با وجود مشکلات آن خوشایند و لذت بخش می باشد.

فرهاد نایب خلیل خبرنگار افغانستان تایم عقیده دارد که آزادی بیان در افغانستان رشد نموده است ولی بازهم محدودیت های از سوی دولت و مخالفین دولت فرا راه خبرنگاران موجود است. او می گوید که خبرنگاران نمی توانند به دلایل امنیتی به خارج از کابل سفر کنند ،چون مشکلات امنیتی موجود بوده و ممکن باعث تهدید خبرنگاران گردد .

محمد مبارز خبرنگار تلویزیون نورین می گوید که با وجود دست آورد ها در زمینه مطبوعات در ظرف ده سال گذشته ، خبرنگاری در افغانستان با مشکلات زیادی مواجه می باشد . او در زمینه از تهدیدات مخالفین دولت ، خود سانسوری و برخورد دوگانه برخی از مقامات دولتی یاد می کند.

اگرچه در ماده ۳۴ قانون اساسی افغانستان ذکر گردیده است ، که آزادی بیان از تعرض مصئون بوده و قانون مطبوعات نیز از سوی ولسی جرگه تصویب گردیده است ، ولی تاهنوز هم در عرصه تطبیق آن مشکلات موجود می باشد و کارشناسان به این باور اند که مصؤنیت کاری کارمندان رسانه های خصوصی در افغانستان تضمین نمی باشد.

XS
SM
MD
LG