لینک های دسترسی

Breaking News

جنگ اوکراین باعث کاهش فروشات قالین‌های ساخت افغانستان شده است


شهر پیشاور از دیر زمان بازار تجارتی برای قالین های ساخت افغانستان بوده است.
شهر پیشاور از دیر زمان بازار تجارتی برای قالین های ساخت افغانستان بوده است.

فروشندگان قالین ساخت افغانستان در شهر پیشاور پاکستان می‌گویند که جنگ در اوکراین بر کار و بار آنان نیز تاثیر گذاشته است.

این قالین فروشان می‌گویند که قالین‌های ساخت افغانستان را از طریق انترنت در اروپا و امریکا و دیگر کشورهای جهان می فروختند، ولی می افزایند که در حال حاضر کار و بارشان توقف یافته است.

در شهر پشاور اکثریت قالین فروشان از سه تا چهار دهه به اینسو مشغول به این کسب و کار استند. آنان می‌گویند که هیچگاه چنین بازار کمرنگ را ندیده بودند. آنها دلیل آن را جنگ در اوکراین می خوانند.

اما این قالین فروشان می‌گویند بحران بشری و تغییر حکومت در افغانستان، تاثیر زیادی بر کار و بار شان یعنی واردات قالین از افغانستان نداشته است.

حامدالله، یک تن از قالین فروشان پشاور، می‌گوید که در گذشته شهروندان خارجی به آن شهر می آمدند و کار و بار شان خوب بود، اما با کمرنگ شدن رفت و آمد شهروندان خارجی‌، قالین فروشان معاملات فروش قالین را با استفاده از انترنت با دیگر کشورها انجام می دادند. اما او تاکید می‌کند که جنگ در اوکراین، این مسیر را نیز مسدود کرده است.

نورآغا افغان، قالین فروش دیگر، می‌گوید: "در طول سه یا چهار سال گذشته ما فروشات زیاد به اروپا داشتیم. با آغاز جنگ در اوکراین، حتا ۱۰ فیصد صادرات هم نداشته ایم. این جنگ بر ما تاثیر زیاد داشته است، چرا که مردم آنجا خودشان در یک بحران گیر شدند. آنان ]اروپایی ها[ متوجه خود شده اند و صادرات کاملاً صفر شده است."

شهر پیشاور از دیر زمان به اینسو بازار تجارتی برای قالین‌های ساخت افغانستان بوده است.

به گفتهٔ شماری از فروشندگان قالین، در حدود یک دههٔ گذشته کار و بارشان تا حد زیادی از طریق آنلاین به پیش برده می شد و از امریکا تا اروپا، مشتریان شان شهروندان خارجی بودند.

این قالین فروشان می‌گویند که علاوه بر سایر مشکلات، جنگ در اوکراین نیز کار آنان را متاثر ساخته است.

XS
SM
MD
LG