لینک های دسترسی

Breaking News

قالین بافان هراتی: صنعت قالین افغانی با رکود روبروست


شماری از قالین بافان در ولایت هرات شاکی اند واردات قاچاقی قالین‌های ماشینی به افغانستان، صنعت قالین‌ دستی افغان‌ ها را به طور بی سابقه با رکود مواجه ساخته اند.

قالین بافان افغان، بی توجهی حکومت، نبود بازار مناسب برای فروش قالین‌های دست ‌باف داخلی و بالابودن مالیات بر مواد خام وارداتی را عوامل دیگری از رکود این صنعت عنوان میخوانند.

شیر احمد، یکی از قالین بافان هرات میگوید "قالین های نو و کهنه ایران به افغانستان خیلی میاید و هیچ کسی هم از ان جلوگیری نمیکند و حتی بنام قالین ترکی از ترکمنستان به اینجا خیلی میاید و اینجا استفاده میشود و ما مردم خیلی ضربه خوردیم".

محمد رسول فایق، رئیس اتحادیه مولدين و صادركنندگان قالين در غرب افغانستان، نیز به افزایش مالیات مواد خام وارداتی اشاره کرده میگوید که عدم حمایت حکومت سبب شده تا قالین‌های دستباف افغان ها فروش جهانی نداشته باشد.

آقای فایق می‌ افزاید "تا پیش از دو دهه گذشته، صادرات قالین ما سالانه یک میلیون و پنجصد هزار متر مربع قالین به خارج بود و از بابت ان سالانه میلیون ها دالر به کشور ما سرازیر میشد، اما در راستای صنعت قالین کمتر توجه شده است و صنعت گران ما هم به وضع اقتصادی بدی گرفتار شدند".

محمد رسول فایق اضافه میکند که "اکثر تولید کنندگان ما قالین های تولیدی شان در خانه هایشان باقی مانده چون خریداری وجود ندارد و مجبوراً این ها قالین های خود را به کشور پاکستان میبرند و از انجا به کشورهای خارج صادر میکنند".

اما جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، این ادعا را رد کرده و میگوید

"تلاش میکنیم تا زمینه را برای صادرات قالین افغانی به کشورهای منطقه و جهان فراهم بسازیم".

بگفته مسؤلین اتحادیه قالین بافان، سالانه بیش از یک ونیم میلیون متر مربع قالین در افغانستان تولید میشود که ۴٠ درصد آن مربوط به حوزه غرب افغانستان است.

XS
SM
MD
LG