لینک های دسترسی

Breaking News

رهبران افغان به جوانان: از کشور فرار نکنید


سازمان ملل شمار افغانهای را که در هشت ماه گذشته به مهاجرت غیرقانونی رفته اند حدود چهل هزار تخمین می کند
سازمان ملل شمار افغانهای را که در هشت ماه گذشته به مهاجرت غیرقانونی رفته اند حدود چهل هزار تخمین می کند

رهبران جهادی و سیاسی از رئیس جمهور غنی می خواهند تا جوانان را به ماندن در افغانستان تشویق کند.

رهبران حکومتی، سیاسی و جهادی افغانستان از روند روز افزون مهاجرت افغان ها بخصوص جوانان به خارج ابراز نگرانی می کنند.

حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق که در مراسم هفته شهید صحبت می نمود گفت "ترک نکنین وطن تان را همین جا باشین، تعلیم کنین و این خاک تان را بهتر از جای بسازین که به آن پناه می برین، به خاک تان باشین هرچیز داریم، روزگار سخت هم سر هر ملت میاید، میگذرد، پس جوانان عزیز خطاب به شما میکنیم همه ما که همین جا نشستیم، خاک تان را ترک نکنین، بلکه این خاک تان را بسازین، تقویه کنین و آباد کنین".

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه نیز افزایش روند مهاجرت ها را نگران کننده خواند و گفت "پشت سفارت خانه ها بروی و پیشت مراکز پاسپورت بروی انسان را وحشت میگرید. اگرچه من مطمئن استم که هر قدر که بروند باز هم افغانستان پر خواهد ماند، اما چرا این بیچاره ها آواره شوند و بروند به کشورهای دور دنیا غرق شوند، تحقیر شوند، بیچاره شوند چرا”.

آقای محقق همچنان از رئیس جمهور اشرف غنی خواست تا برای جلوگیری مهاجرتهای جوانان اقدام کند. او گفت "ما باید کوشش کنیم که به مردم امید خلق کنیم که از رفتن به خارج خوده جلوگیری کنند، ما باید بعضی حقایق تلخ را بگویم، رئیس جمهور ما باید ثابت کند که صاحب این سرزمین است، در مقابل مردم استاد شود، برایتان امنیت میاورم، کار ایجاد میکنم، تبعیض را از بین تان بر میدارم به جای دیگر نروید”.

از سوی هم عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه گفت که مهاجرت جوانان حکومت افغانستان و مردم در مقابل یک آزمون بزرگ قرار داده است.

آقای عبدالله گفت "آیا راه حل همین است که چند میلیون جوان از این سرزمین برود، همان کشورهای که بیشترین تعداد پنهاهنده را می پذیرند ایا امکانش است که اگر یک ملیون جوان وطن را ترک کند، یک ملیون جوانی که به آبله دست پدر و مادر خود مکتب خوانده، تعلیم دیده، تحصیل کرده به یک جای رسیده، پس ما در یک آزمون بسیار بزرگ تاریخی قرار گرفتیم”.

روند افزایش یافته

بر اساس ارقامی که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان یا یو ان اچ سی آر ارائه می کند، از آغاز سال جاری تا کنون نزدیک به چهل هزار افغان تن به مهاجرت های غیر قانونی داده اند.

نادر فرهاد، سخنگوی این سازمان گفت "در تمامی سال ۲۰۱۴ حدود سی و هشت هزار و یا سی و نه هزار افغان در ۴۴ کشور صنعتی دنیا درخواست پناهنده گی داده بودند، ولی حالا که در ماه هشتم سال قرار داریم معلوم می شود که حدود سی و هشت هزار و هفتصد و یا سی و هشت هزار هشتصد تن باشد”.

جوانانی که از راه های غیر قانونی کشور را ترک می کنند با خطرات جدی روبرو می شوند. بر اساس گزارش ها، صدها پناهجو در سه سال گذشته در تلاش برای رسیدن به کشورهای اروپایی تلف شدند.

XS
SM
MD
LG