لینک های دسترسی

بازسازی چهرۀ دختر افغان


بازسازی چهرۀ دختر افغان

یک نوجوان افغان که از سوی شوهرش تحت حکمروائی طالبان معیوب شده بود، درحالی که بینی مصنوعی بر چهره اش جابجا گردید، منتظر جراحی برای بازسازی بینی و گوشهایش میباشد. بینی وگوشهای این نوجوان افغان توسط شوهرش قطع شده بود.

خانم مذکور با موهای سیاه برای حفظ هویت کاملش خود را عایشه معرفی نموده است.

خانم 19 ساله که تصویرجنجال برانگیزش در صفحۀ اول مجلۀ تایمز در ماه اگست با داستانی در رابطه به (تعهد زن افغان و اینکه بعد از پایان شمولیت ایالات متحده درجنگ افغانستان چه اتفاقی رخ خواهد داد)، به نشر رسید.

عایشه با بینی منصوعی و تبسم، به نفع بنیاد "گراسمن برن" در شهر لاس انجلس در یک محفل ظاهر گردید. بنیاد مذکور که در لاس انجلس مستقر است ، بینی مصنوعی را بر چهرۀ عایشه جابجا نموده و پلان دارد تا با عملیات جراحی، بینی و گوش های دایمی برایش بازسازی نماید.

XS
SM
MD
LG