لینک های دسترسی

قوای افغان تا سه روز دیگر امنیت کل کشور را میگیرد


بسم الله محمدی، وزیر دفاع افغانستان
بسم الله محمدی، وزیر دفاع افغانستان می گوید که تا سه روز آینده مسوولیت کامل رهبری جنگ و تامین امنیت در افغانستان را نیرو های امنیتی ملی افغان از سربازان خارجی به دوش می گیرند.

وزیر دفاع افغانستان که در مراسم فراغت ۳۲۰۰ تن از سربازان و افسران اردوی ملی در کابل صحبت می کرد آنان را تشویق کرد تا در مبارزه بر ضد شورشگری و دفاع از کشور شان متحد باشند.

یکی از نگرانی های عمده در مورد آیندۀ افغانستان پارچه شدن قوای مسلح به امتداد خطوط قومی و فرقه یی است، اما آقای محمدی با رد این نگرانی ها گفت که هم اکنون در هر جزوتام اردوی ملی افغانستان سربازان تاجک، پشتون، ازبک هزاره و سایر اقوام ساکن در افغانستان دوشادوش هم برای دفاع از کشور شان می رزمند.

آقای محمدی گفت که نیرو های اردو، پولیس و امنیت ملی افغانستان از قابلیت و ظرفیت های بلندتری برخوردار شده اند که امروز می توانند به گونۀ مستقل مسوولیت تامین امنیت کشور را عهده دار شده و این بار را از دوش جامعۀ جهانی بردارند.

هم اکنون شمار سربازان اردو و پولیس افغان به ۳۵۰ هزار نفر می رسد که به باور وزیر دفاع افغانستان یک دستآورد بزرگ برای آن کشور به شمار می رود. او می گوید که برای حفظ این دستآورد ها باید برای آموزش، تقویت صفوف و تجهیز نیرو های افغان تلاش شود.

هم اکنون ۸۵ در صد مسوولیت های امنیتی در چهار مرحله و در جریان دو سال از نیرو های خارجی به سربازان افغان انتقال یافته است. مقام های نظامی افغان و بین المللی می گویند که چالش های امنیتی در مناطقی که انتقال در آن صورت گرفته است یا بهبود یافته و یا به همان وضعیت پیشین باقی مانده است.
XS
SM
MD
LG