لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز جلسه پارلمان افغانستان به تاریخ بیستم جنوری


آغاز جلسه پارلمان افغانستان به تاریخ بیستم جنوری

افغانستان درنظر دارد پارلمان تازه کشور را به تاریخ 20 ماه جنوری یعنی یک ماه بعد افتتاح نماید. فعالیت پارلمان جدید به دلیل تقلب گسترده انتخاباتی چهار ماه به حالت تعلیق درآمد.

وحید عمر، سخنگوی حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان روز دوشنبه گفت پارلمان بعد از رخصتی فصل زمستان تشکیل جلسه خواهد داد.

این اعلام یک روز بعد از آن صورت میگیرد که یک گروه متشکل از یک صد نماینده پارلمان افغانستان از حامد کرزی خواستند تا پارلمان جدید با وجود مناقشه جاری درخصوص نتایج انتخابات هژدهم ماه سپتمبر، به تاریخ نوزدهم دسمبر فعالیت خود را آغاز کند.

موعد اعلام نتایج نهایی 249 کرسی ولسی جرگه در اصل به تاریخ ماه اکتبر یعنی درحدود دو ماه قبل به سررسید، اما تا اول ماه دسمبر یعنی بیست روز قبل اعلام نگردید.

مقامات حکومتی افغان درامور انتخابات، اعلام نتایج را به دلیل تحقیقات روی بیشتر از 5000 مورد شکایت تقلب، بی نظمی، و تهدید رای دهندگان توسط جنگ سالاران محلی به تعلیق درآورد.

XS
SM
MD
LG