لینک های دسترسی

Breaking News

احتمال خروج مهاجرین افغان از پاکستان


آژانس خبری فرانس پرس گزارش میدهد که تا ختم معیاد توافق بین افغانستان و پاکستان در مورد مهاجرین به روز شنبه صد ها هزار مهاجرافغان مقیمِ پاکستان با خطر اخراج اجباری مواجه خواهند شد.

در حدود ۱.۷ میلیون مهاجرافغان در پاکستان به سر می برد و براساس گزارش اداره مهاجرین ملل متحد، صد ها هزار مهاجرافغان در آن کشور بدون سند به سر میرند. پاکستان میگوید ۴۰۰ هزار تن از این مهاجرین که در ایالت خیبر پختون خواه زیست دارند، باید از آنجا خارج شوند.

وزارت امور مهاجرین وعودت كننده گان افغانستان طی اعلامیه مطبوعاتی نگرانی خود را دراین مورد ابراز داشته و با صراحت از پاكستان خواهان گرفتن یک موقف نرم در این راستا شده است.

اعلامیه مشعر است که آن وزارت تلاش می ورزد تاهرگونه معضل دراين ارتباط را ازمجاری ديپلوماتيک وازطريق گفتگو حل نمايد.

XS
SM
MD
LG