لینک های دسترسی

Breaking News

ولسی جرگه به معصوم ستانکزی نامزد وزیر دفاع رای رد داد


در اجلاس امروز ولسی جرگه ۲۱۳ وکیل حضور داشتند وبرای احراز کرسی وزارت دفاع نیاز بود که اقای ستانکزی ۱۰۷ رای را بدست آورد.

در اجلاس امروز ولسی جرگه که به دادن رای اعتماد به محمد معصوم ستانکزی نامزد وزارت دفاع ملی اختصاص یافت، اقای ستانکزی نتوانست رای کافی وکلا را برای احراز کرسی وزارت دفاع بدست آورد.

در این رای گیری اقای ستانکزی با اخذ ۱۰۴ رای رد، ۸۴ رای تایید، ۷ رای سفید و ۱۸ رای باطل نتوانست وزیر دفاع شود.
برای احراز کرسی وزارت دفاع نیاز بود که اقای ستانکزی ۱۰۷ رای اعتماد وکلای ولسی جرگه را بدست آورد.
در اجلاس امروز ولسی جرگه ۲۱۳ وکیل حضور داشتند.

عبداروف ابراهیمی ، رییس ولسی جرگه در ختم اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان، از محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان خواست که به زودترین فرصت نامزد وزیر جدیدی را جهت گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند.

معصوم ستانکزی قبل از آغاز پروسه رای دهی برنامه های کاری خود را به وکلا ارائیه کرد اما نتوانست قناعت وکلا را حاصل کند. اقای ستانکزی چهارشنبه هفته گذشته از سوی رییس جمهور محمد اشرف غنی، رسمآ جهت گرفتن رای اعتماد وکلا به ولسی جرگه معرفی شده بود.

معصوم ستانکزی، دومین نامزد وزیر دفاع ملی بود که از سوی ولسی جرگه رد شد.

قبل از این شیرمحمد کریمی، لوی درستیزی اسبق قوای مسلح افغانستان به عنوان نامزد وزارت دفاع ملی به ولسی جرگه معرفی شده بود اما وی هم نتوانست رای کافی برای احراز کرسی وزارت دفاع را اخد کند

XS
SM
MD
LG