لینک های دسترسی

Breaking News

ابراهیمی: وزیران سرپرست دیگر مشروعیت ندارند


رئیس جمهور افغانستان تمام وزرا و والی های ولایات را سرپرست تعیین کرده است

رئیس ولسی جرگه افغانستان خواهان معرفی هر چه زودتر نامزد وزرا شده است.

عبدالروف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه به روز چهارشنبه گفت که از امروز به بعد موجودیت سرپرست وزیران هیچگونه مشروعیت قانونی ندارد.

آقای ابراهیمی که در جلسه عمومی ولسی جرگه صحبت میکرد گفت که نظر به قانون سرپرست وزیران به مدت دو ماه میتوانند که به کارشان ادامه بدهند اما اکنون این مدت تکمیل گردیده است.

دیگر اعضای ولسی جرگه هم گفتند که تاخیر در اعلان کابینه نو باعث نوعی ابهامات سیاسی در باره تعهد رهبران حکومت وحدت ملی برای کار مشترک گردیده است.

رئیس و اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند اگر جنجالها بر سر تعیین اعضای کابینه به درازا بکشد، مردم باور شان به حکومت وحدت ملی را از دست خواهند داد.

توافق نهایی

از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس ا جراییه امروز که در نشست فراخوان پاسخ دهی به کمک های بشردوستانه سال 2015 به افغانستان صحبت میکرد در واکنش به صحبت برخی از مقام های حکومت گفت که در مورد کابینه او فقط با رئیس جمهور صحبت میکند نه با سایر مقامهای حکومت واگر کسی در این مورد بی اطلاع است او را ملامت نمیکند.

رئیس جمهور در نخستین روز های کاری اش گفته بود که در مدت یکنیم ماه کابینه جدید را خواهند ساخت اما اکنون مدت دو ماه از حکومت وحدت ملی میگذرد وگفتگو ها میان رئیس جمهور ورئیس اجراییه روی ساختن کابینه نهایی نشده است.

هر چند روز گذشته هیلی ارشاد عضو ولسی جرگه وعضو تیم رئیس جمهور به صدای امریکا گفته بود که هفت تن از وزرای کلیدی امنیتی وبخش سکتوری هفته آینده به ولسی جرگه معرفی میشوند.

اما درمقابل سید حسین عالمی بلخی عضو ولسی جرگه وعضو تیم رئیس اجراییه به صدای امریکا گفت"نظر تیم رئیس اجراییه اینست که قبل از اجلاس لندن مجموع کابینه معرفی شوند و این تیم در مورد اینکه یک بخش از کابینه معرفی گردد، موافق نیست".

مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی رئیس اجراییه نیز روز گذشته به رسانه ها گفته است که رئیس جمهور ورئیس اجراییه در مورد کابینه تا حال به توافق نهایی نرسیده اند.

کارشناسان نیز میگویند که با تاخیر در کابینه مردم نسبت به حکومت وحدت ملی بی باور شده اند واین تاخیر سبب بی امنی درنقاط مختلف کشور شده است.

آنها میگویند که باید نامزد وزرا زودتر معرفی گردند تا بعد از اخذ رای اعتماد به کارهای شان آغاز نمایند زیرا در موجودیت سرپرست وزرا وضعیت امنیتی روز به روز در کشور وخیم تر شده میرود.

XS
SM
MD
LG