لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش بیست فیصدی تلفات پولیس در افغانستان


افغانستان در زمان حاضر بیشتر از ۱۳۰ هزار منسوب پولیس ملی دارد
افغانستان در زمان حاضر بیشتر از ۱۳۰ هزار منسوب پولیس ملی دارد

بر اساس آماری که از سوی وزارت داخله افغانستان انتشار داده شده است، با انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان شمار تلفات در صفوف پولیس ملی بالا رفته است.

به گفته مقام ها در این وزارت، آمار تلفات پولیس در سال روان در مقایسه با سال گذشته بیست در صد افزایش را نشان می دهد. وزارت داخله اما شمار دقیق تلفات را ارائه نکرده است.

بر اساس آماری که نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان در اختیار دارند در سال گذشته میلادی مجموعا ۴۳۵۰ منسوب پولیس و اردوی ملی افغان کشته شد.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان به روز سه شنبه گفت که با وجود تلفات بلند، نیروهای امنیتی افغانستان هیچ نقطه یی از خاک کشور را تحت کنترول نیروهای مخالف دولت نگذاشته است.

آقای صدیقی گفت که نیروهای امنیتی برای سرکوب دشمن در مناطق مختلف به صورت تهاجمی درسال آینده اقدام خواهد کرد.

سخنگوی وزارت داخله همچنان گفت که ماموریت نیروهای ایساف تا اخیر ماه دسمبر در افغانستا ن خاتمه مییابد واز اول جنوری سال آینده میلادی مسوولیت امنیتی به صورت کامل به نیروهای افغان واگذار میگردد.

او گفت که بخش مهم ماموریت قاطع ناتو مشوره وحمایت از نیروهای افغان ،آموزش نیروهای امنیتی وکمک مالی به نیروهای امنیتی افغان است.

صدیقی گفت "مساله مهم تجهیز وآموزش نیروهای امنیتی است وباقی مسوولیت ها به دوش خودی ما است مبارزه با تروریزم، تامین امنیت، ثبات افغانستان همه آن برخی از مسوولست های نیروهای امینتی افغان خواهد بود وماموریت محاربوی ایساف در آخر دسمبر پایان مییابد".

سخنگوی وزارت داخله گفت که بخش عملیات ها وبخش چگونگی فعالیت نیروهای خارجی که جدا از ماموریت قاطع ناتو است همه آن در پیمان امنیتی ذکر شده وشورای امنیت روی طرزالعملی کار میکند و همه این موارد درآن طرزالعمل تنظیم می گردد.

تلفات نیروهای خارجی

در همین حال کرستوفر چمبرز، سخنگوی نمايندۀ ملکی ناتو در افغانستان گفت که ماموریت "حمایت قاطع" فقط برای کمک به نیروهای امنیتی وآموزش آنها میباشد و محاربوی نیست. آقای چمبرز اما گفت اگر نیروهای افغان خواهان همکاری از آنها در شوند، نیروهای ناتو به آن جواب مثب خواهند داد.

سخنگوی ملکی ناتو گفت که در ۱۳سال گذشته به تعداد ۳۴۰۰ تن از نیروهای خارجی در افغانستان کشته وشماری هم مجروح شده اند.

صدیقی در مورد ا ینکه عملیات ها به اساس اطلاعات استخباراتی نه بلکه به اساس مداخلات سیاسی صورت میگیرد، آنرا رد نمود وگفت که همه عملیات ها به اساس اطلاعات استخباراتی وکشف صورت میگیرد وسطح هماهنگی نیروهای امنیتی خیلی بالا رفته است اما دربرخی از ولسوالی ها هننوز هم نیاز به هماهنگی بیشتر است.

XS
SM
MD
LG