لینک های دسترسی

Breaking News

قطعات ویژه پولیس افغانستان افزایش یافت


وزارت داخلۀ افغانستان، روز سه شنبه در سفری به ولایت بلخ، گفت که سه قطعه خاص پولیس به قطعات قبلی افزوده شده و در وضعیت بحرانی، پولیس امنی را حمایت خواهند کرد.

به گفتۀ آقای برمک، قطعه ۵۵۵ در مزار با کمیت ۶۱ نفر، قطعه ۸۸۸ در ولایت هرات و قطعه ۹۹۹ در ننگرهار ایجاد شده است.

او افزود: "شمار قطعات‌ خاص پولیس در کشور دو چند شده و از سه‌ قطعه‌ خاص به شش قطعه افزایش یافته است. امروز ما سه قطعه ‌خاص دیگر را افتتاح کردیم. این نیرو‌ها در حالت‌های بحرانی نیرو‌های امنیتی را همکاری خواهند کرد".

وزیر داخلۀ افغانستان، با اشاره به چالش‌های موجود در شمال افغانستان گفت هنوز هم این وزارت در بخش کمیت و شمار نیروهای‌ پولیس با مشکلات روبرو است.

آقای برمک، همچنان از ایجاد ساختارهای تازه در تشکیلات پولیس خبر داد و گفت که ساختارهای جدید تشکیلات پولیس، بر معیار کاهش رأس و افزایش قاعده، ایجاد خواهد شد.

همچنان، ۱۸۰ نیروی تازه نفس قطعات‌ خاص پولیس در بلخ به روز چهارشنبه اسناد فراغت به دست آورند.

XS
SM
MD
LG