لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان: رشد نفوس مانع رسیدن به اهداف توسعه پایدار است


Afghan People

اداره مرکزی احصاییه افغانستان می‌گوید که رشد سریع نفوس این کشور را در رسیدن به اهداف توسعه پایدار با چالش مواجه می‌سازد.

احمد جاوید رسولی، رییس این اداره که روز پنجشنبه ۱۱ جولای (۲۰ سرطان) در روز جهانی نفوس صحبت می‌کرد، گفت که نیاز است برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار، برنامه‌های جامع و فراگیر توسط حکومت روی دست گرفته شود.

او افزود: "رشد نفوس یک مانع است به خاطر رسیدن به انکشاف پایدار، برعلاوۀ اینکه رشد نفوس از نظر تعداد می‌تواند چالش باشد، می‌تواند که فرصت هم باشد".

به گفتۀ وی، زمانی چالش رشد نفوس به فرصت مبدل می‌شود که زمینۀ کار برای بخش بزرگی از جوانان که به بازار کار وارد می‌شوند، فراهم گردد.

آقای رسولی تاکید کرد که فرصت‌سازی برای نیروی کار جوان در بازار روی اقتصاد ملی این کشور تاثیر مثبت خواهد داشت.

او گفت: "برنامه ریزی طوری شود که اول این نیرو مدیریت شود، به نیروی متخصص تبدیل شود، دوم زمینه کار برای شان مهیا شود".

بر اساس آمار اداره مرکزی احصاییه افغانستان، ۴۹.۶۶ درصد نفوس این کشور در سن کار قرار دارد که افراد ۱۶ تا ۶۵ سال را در بر می‌گیرد.

ارقام وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نشان می‌دهد که هم اکنون ۱.۹ میلیون نفر واجد شرایط کار در این کشور بیکار است و هر سال ۴۰۰ هزار فرد بیکار به این رقم افزوده می‌شود.

وزارت اقتصاد افغانستان رشد نفوس این کشور را ۲.۱۴ درصد گفته و مجموع نفوس ۳۲.۲ میلیون نفر تخمین شده است.

XS
SM
MD
LG