لینک های دسترسی

Breaking News

احتجاج کنندگان: محاکم صحرایی باید پایان یابد


احتجاج کنندگان در کابل علیه محاکم صحرایی و نامگزاری پوهنتون تعلیم تربیه به برهان الدین ربانی مخالفت شان را ادامه دادند.

امروز صد ها تن از محصلین پوهنتون کابل و فعالین حقوق زن در اعتراص به محاکم صحرایی و نامگزاری پوهنتون تعلیم و تربیه به برهان الدین ربانی دست به مظاهره زدند.

هدف عمدۀ تظاهرات امروزی در کابل، اعتراض به تجاوز و محکمه صحرایی یک دختر نوجوان در ولسوالی جاغوری غزنی بود.

شفیقه اعتصامی، دانش آموز پوهنتون طب کابل و خواهر دختری که در ولسوالی جاغوری قربانی تجاوز جنسی شده می گوید با این که خواهرش قربانی تجاوز جنسی بود، ملا امامان و متنفذین قومی در ولسوالی جاغوری حکم زدن صد دره را نیز بر این دختر فتوا داده اند.

اعتصامی افزود "غیر این که تجاوز جنسی بالایش صورت گرفته، بعداً ملاهای منطقه جمع شده، همچنان مردم محل جمع شده و بالای خانه ما تجاوز کرده اند، تمام فامیل بخصوص پدر و مادرم را تا حد مرگ لت و کوب کرده اند، بعداً ملاهای منطقه طوری فیصله کرده اند که دختر باید صد شلاق زده شود، و صد شلاق در حضور دو هزار نفر در دشت، دختر را زده اند."

گفته شده است که این قضیه به تاریخ شانزده ماه سنبله در ولسوالی جاغوری غزنی رخ داده است. شفیقه میگوید خواهرش صابره حدود ۱۵ سال داشت.

عدالت سریع؟
به گفته شفیقه و شماری از مظاهره کننده ها، شخصی که عمل تجاوز را انجام داده از سوی محکمه صحرایی یا ملاامامانی که در این مورد حکم صادر کرده اند، به پرداخت هشتاد هزار افغانی مکلف شده است. منتقدین می گویند که باوجود خشن بودن این گونه محاکم، روند آن سریع می باشد.

این محصلین و زنان در پایان راه پیمایی اعتراض امیز خود با صدور اعلامیه محاکم صحرایی را محکوم کرده و خواهان جلوگیری از تکرار چنین محاکم شدند.

مظاره کننده گان همچنان از اعضایی پارلمان خواستند تا مسوولین محلی در ولسوالی جاغوری را که به گفته آنان در برابر محکمه صحرایی این دختر سکوت اختیار کرداند مورد بازپرس قرار دهند.

افزایش محاکم صحرایی
در بخش های از قطع نامه مظاهره کننده ها همچنان از افزایش محاکم صحرای در مناطق مختلف کشور ابراز نگرانی شده و همچنان از شماری از زنانی نام برده شده که طی ماه های اخیر در ولایات مختلف به اساس فیصله محاکم صحرایی، مجازات شده اند.

در این حال محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه کابل امروز در اعتراض به تغیر نام پوهنتون تعلیم تربیه به نام پروفیسور برهان الدین ربانی، یک بار دیگر دست به مظاهره زدند.

پوهنتون برهان الدین ربانی
محصلین این پوهنتون می گوید در اعتراض به تغیر نام پوهنتون تعلیم و تربیه از سه روز به این طرف از پوهنتون تا عقب شورای ملی راه پیمایی کرده و خواستار فیصله نهایی پارلمان در این مورد هستند.

یکی از محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه در مورد می گوید "اگر به شخصیت استاد ربانی می خواهند خدمتی کنند، به نام وی یک پوهنتون دیگر را بسازند که به مردم هم خدمتی شود و او هم خوش شود، نه این که با تغیر دادن نام پوهنتون بین مردم تفرقه به میان بیاورند."

محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه میگویند در صورتیکه به تقاضایشان پاسخ مثبت داده نشود پس از این در صنف ها حاضر نمیشوند و دست به مظاهرات خشونت آمیز خواهند زد.

این محصلین میگویند مسما کردن مراکز تعلیمی به نام اشخاص و چهره های سیاسی و حزبی بالای روحیه محصلین تاثیر منفی به جا میگذارد و از همین رو نیمخواهند مراکز تعلیمی به نام شخصیت ها و چهره های حزبی و سیاسی مسما گردد.
XS
SM
MD
LG